HPG: Şırnak ve Heftanin’de şehit düşen yoldaşlarımızı saygıyla anıyoruz

Şırnak ve Heftanin’de şehit düşen gerillaların kimlik bilgilerini açıklayan HPG-BİM, “Şehitlerimizin intikamlarını alarak, onların ideallerini mutlaka gerçekleştireceğimizin sözünü veriyoruz” dedi.

HPG Basın İrtibat Merkezi (HPG-BİM), Şırnak ve Heftanin’de şehit düşen gerillaların kimlik bilgilerini açıkladı.

HPG-BİM’in açıklaması şöyle:

“24 Ağustos tarihli açıklamamızda 21 Ağustos günü Şırnak’ın Cudi Dağı’nda bulunan Gire Çolya Tepesi’ndeki operasyon birliklerine yönelik güçlerimizin bir eylem gerçekleştirdiğini ve çok sayıda asker cenazesinin üzerine kadar giderek düşmana ağır darbeler vurduğunu, eylem ardından akşam saatlerinde ise işgalci TC ordusunun hava saldırıları sonucunda 2 fedai yoldaşımızın şehadete ulaştığını kamuoyu ile paylaşmıştık. Şehadete ulaşan Adıl ve Serhat yoldaşlar, Gire Çolya Tepesi’ne yapılan eylemde düşmana karşı 15 Ağustos ruhu ile savaşmış ve düşmanın üzerine kadar giderek silah kaldırmışlardır. Düşmana karşı kahramanlık destanı yazarak ölümsüz şehitler kervanına katılan yoldaşlarımızın sicil bilgileri şöyledir:

*****

Kod Adı: Adıl Amed

Adı Soyadı: Metin Değer

Doğum Yeri: Şırnak

Anne - Baba Reyhan – Abdullah

Şehadet Tarihi ve Yeri: 21 Ağustos 2019 / Cudi

*****  

Kod Adı: Serhat Botan

Adı Soyadı: Mehmet Salih Dalmış

Doğum Yeri: Şırnak

Anne - Baba Adı: Emine – Mehmet Emin

Şehadet Tarihi ve Yeri: 21 Ağustos 2019 / Cudi

Adıl Amed

1996 yılında Şırnak’ın Silopi ilçesinde yurtsever bir çevrede dünyaya gelen Adıl arkadaş, düşmanın tüm asimilasyon ve baskı politikalarına karşı boyun bükmeyen bir gelenek ile büyümüş ve erken yaşlarda Özgürlük Hareketi ile tanışmıştır. 2013 yılında gerilla saflarına katılarak faşist düşmana karşı aktif mücadele içerisine giren Adıl yoldaş, gerilla yaşamında birçok alanda aktif görev yürütmüş ve bulunduğu her koşulda büyük bir fedakarlığın ve emeğin sahibi olmuştur. İşgalci TC faşizmine karşı Kürt halkını her yerde savunan Adıl yoldaşımız, bağlılığın ve kaygısız bir katılımın sahibi olmuştur. Üstlendiği tüm görev ve sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getiren Adıl yoldaş, aynı zamanda yetkin bir gerilla komutanı olarak sahip olduğu mütevazi duruşu temelinde sürekli çalışarak kendisini geliştirmeyi esas almıştır. Doğduğu topraklarda Cudi’nin bir evladı olarak işgalcilere karşı büyük bir mücadelenin sahibi olan Adıl arkadaş, şehit düştüğü son ana kadar da yoldaşlarına, halkına ve Özgürlük Hareketi’ne bağlı fedai bir militan olmuştur.

Serhat Botan

Serhat arkadaş 1995 yılında Şırnak’ın Cizre ilçesinde dünyaya gelmiş ve yurtsever bir ailede büyümüştür. Kendi öz toplumsal değerleri ile büyüyen Serhat arkadaşımız, işgalcilerin bölgede uyguladığı inkar, imha ve asimilasyon politikalarına karşı, erken yaşlarda bir mücadele içerisinde yer almıştır. Cizre’nin devrim ateşi ile büyüyen Serhat yoldaş, 2013 yılında Kürt halkına karşı yürütülen soykırım politikalarına karşı daha etkili mücadele vermek için gerilla saflarına katılmıştır. Katıldığı ilk andan itibaren yüreğindeki heyecanı ve mücadeleci yapısıyla ve fedai duruşuyla çevresindeki arkadaşları etkileyen bir arkadaş olan Serhat yoldaşımız, arkadaşları tarafından sevilen ve örnek alınan bir duruşun sahibi olmuştur. Birçok önemli görevi üstlenen Serhat yoldaşımız, üzerine düşen sorumlulukları özenle yerine getirmeye çalışan örnek militanlarımızdan biri olmuştur. Özgürlük tutkusu ile yürüdüğü mücadele içerisinde “Önder Apo ve Kürt Halkına Özgürlük” şiarı ile doğduğu toprakların yolunu tutan Serhat yoldaş, Botan’da mücadele yürüttüğü süre içerisinde de düşmana karşı boyun eğmeyen militanca bir duruşun gerçek sahiplerinden biri olmuş ve ölümsüzler kervanına katılmıştır.

Heftanin’de şehit düşen gerilla

26 Ağustos tarihli açıklamamızda, 24 Ağustos günü işgalci TC ordusunun Medya Savunma Alanları’ndan Heftanin bölgesine bağlı Bektorya alanına yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda 1 arkadaşımızın şehadete ulaştığı bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştık. Şehadete ulaşan Piran yoldaşımızın ayrıntılı sicil bilgileri şöyledir:

*****

Kod Adı: Piran Medya

Adı Soyadı: Muhyettin Hisuyan

Doğum Yeri: Selmas

Anne - Baba Adı: Cazi - Bado

Şehadet Tarihi ve Yeri: 24 Ağustos 2019 / Heftanin

Piran Medya

Piran Medya arkadaşımız, 1993 yılında Rojhilat Kürdistan’ın Selmas kentinde, emekçi ve yurtsever bir ailede dünyaya gelmiştir. Kendi öz değerlerini koruyan Kürdistani kültür içerisinde büyüyen Piran arkadaşımız, ulusal bilinci yüksek bir ortamda şekillenmiştir. Genç yaşında Özgürlük Hareketi ile tanışan Piran arkadaşımız, 2015 yılında Kürt Özgürlük Hareketine katılmıştır. Gerillaya katıldığı andan itibaren büyük bir coşku ile yaşamı sahiplenmiş ve yaratılan değerlerin koruyucusu olmuştur. Emekçi kişiliği ve fedakarca duruşu ile çevresindeki yoldaşlarına örnek olmuştur. Kürt halkının özgürlüğüne kendisini adayan Piran yoldaşımız, üstüne düşen tüm görev ve sorumlulukları başarılı bir şekilde yerine getirerek yetkin bir gerilla olmuştur. Piran arkadaşımız, gerillada dört parça Kürdistan’ın ortaklaşan ruhu içerisinde yetkin bir gerilla olma çabası içerisinde olmuş ve şehit düştüğü ana kadar da bir an bile durmadan soluksuz bir şekilde devrim yolunda yürümüştür. Piran yoldaşımız, Apocu fedai militanlığın insanda yarattığı iradenin ve direnişçiliğin nasıl pratikleştiğini yiğit ve kahraman kişiliğinde sergileyerek, pratik mücadele tarihimizin direniş geleneğinde yerini almış, son anına kadar Önderliğe ve mücadeleye bağlı örnek bir militan olmayı başarmıştır.

Cudi ve Heftanin’de şehadete ulaşan arkadaşlarımızın başta değerli aileleri olmak üzere tüm yurtsever halkımızın başı sağ olsun diyor ve şehitlerimizin intikamlarını alarak, onların ideallerini mutlaka gerçekleştireceğimizin sözünü veriyoruz.”


Diğer Haberler