Kadın Basın Konferansı’nın sonuç bildirgesi

Kadın Basın Birliği’nin (YRJ) gerçekleştirdiği 3’üncü Kadın Basın Konferansı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Kadın Basın Birliği’nin (YRJ), 28 Haziran günü Qamişlo Kantonu’nda gerçekleştirdiği 3’üncü Kadın Basın Konferansı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Sonuç bildirgesi şöyle:

“28 Haziran 2020 tarihinde Kuzey ve Doğu Suriye'deki kadın gazeteciler olarak 3’üncü konferansımızı gerçekleştirdik. Konferansa 86 kadın gazeteci delege olarak katıldı. Konferans; bölgede ve dünyadaki gelişmeler, medya kuruluşlarının rolü ve sorumlulukları, medyada kadınların varlığı ve kimliği, kapitalist modernitede kadınların yaşadıkları sorunları, kadın kanadındaki basında anlayış, zihniyet ve örgütlülük durumları ayrıntılı bir şekilde tartışıldı.

Dünyanın içinden geçtiği süreç üçüncü dünya savaşı olarak tanımlanabilir. Bu savaşın içinde kapitalist sistem ile demokratik modernite arasındaki savaş gittikçe yoğunlaşıyor.

Otoriter sistemler toplum üzerindeki egemenliklerini her türlü savaş biçimiyle sürdürüyor. Bu sistem ilk olarak kadın şahsında insanlığı hedef alıyor. Bu savaş biçimlerinin arasında sistemlerin kullandığı en etkili araç basındı. Çünkü basın toplumları yürütmede fikir, kültür gibi birçok alandaki belirlemelerde etkilidir. 

Özgür basın, otoriter ve ataerkil sistemlere karşı halk tarihinde önemli bir rol oynadı. Kürdistan ve bölgede gelişen devrimci süreç, özgür bir basın ve kadın dilini geliştirmenin önemini ortaya koydu. Bu alanda her geçen gün egemen basın, başta kadın olmak üzere toplumu psikolojik savaşın etkisinde bırakarak soykırım politikalarını uyguladı ve bunlara karşı sessizliği zorunlu kıldı. Bu yüzden medyada kadınların sesini yükseltmek sürecin sorumluluğu ve insanlık meselesidir. Aynı zamanda toplum örgütlemesinde fikir, kültür ve özgür iradeyi oluşturmada kadın özgür basının sorumluluklarından biridir. Kadının sesi ve dilleri, özgürlük ve demokrasiye dayalı yükseldikçe, toplum özgürlük haklarını elde edebilir ve demokratik ulus sistemi kurabilir.

Kuzey ve Doğu Suriye’deki kadın gazeteciler her zamankinden daha fazla ortak bir örgütlülüğe ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle 3’üncü konferanstan sonra Kadın Basın Birliği’ni (YRJ) kurulduğunu duyuruyoruz.

YRJ, kadınların sesini ve dünyanın dört bir yanından özgürlükçü kadınların gerçekliğine ulaşmak amacıyla kuruldu.

Kadınlar, özgür basın tarihinde önemli bir rol ve misyona sahiptir. Kadın Özgür Basını şimdiye kadar hakikat uğruna ağır bedel ödedi. Bölgemizdeki birçok kadın gazeteci soykırım, işgal ve yağma savaşına karşı kararlılıkla mücadele ederek gerçeklerin karanlıkta kalmaması adına yaşamlarını feda etti. Hakikat arayıcıları kadınların mirasını sürdürmek için birlik ve ortak dil gerekiyor. Medyada ne kadar çok kadın örgütlerini kurabilir ve büyütebilirse, demokratik ve özgür bir toplum yaratmada o kadar çok öncülük edebilirler.

YRJ'nin kuruluşunun ilanı için tüm kadın gazetecileri bir kez daha tebrik ediyoruz. YRJ, hakikati izinde devrimin sesi olacak ve Demokratik Ulus Paradigmasını inşa etmenin öncüsü olacak.”

ANHA


Diğer Haberler