KCK: 15 Ağustos özgür iradeyi ortaya çıkarmıştır

KCK, “Bugün Kürt halkında özgür bir irade varsa, güçlü bir kadın ve gençlik mücadelesi ortaya çıkmışsa bunu sağlatan 15 Ağustos hamlesi olmuştur.”

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, 35’inci 15 Ağustos Diriliş Bayramı’nı yayınladığı yazılı mesajla kutlayarak, “35 yıldır Kürdistan, Türkiye ve Ortadoğu’daki tüm gelişmelerde 15 Ağustos atılımının damgası vardır. 15 Ağustos atılımının yarattıkları tüm siyasal, toplumsal, kültürel gelişme ve değişimleri yönlendiren temel etken olmuştur” dedi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı: “15 Ağustos atılımı Kürt halkına, Önder Apo’ya, gerilla gazilerine, şehit ailelerine, zindandaki yoldaşlara, tüm gerillalara ve Ortadoğu halklarına kutlu olsun. 15 Ağustos hamlesinin 35 yıldır büyük başarılar yaratarak sürdürülmesini sağlayan on binlerce şehidimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Agit, Zilan, Şilan Kobanê, Erdal, Nuda Karker, Delal Amed, Atakan Mahir, Şevin Bingöl, Hüseyin Mahir, Sarı İbrahim, Helmet, Zeki Şengali, Rüstem Cudi, Sinane Sor, Xebat Derik, Reşit Serdar ve tüm şehitlerimizin Özgür Kürdistan, Demokratik Ortadoğu özlemleri mutlaka gerçekleştirilecektir.

Büyük bedeller verildi, büyük başarılar kazanıldı

“46 yıl önce tarih sahnesine çıkan Apocu hareket çok büyük başarılar kazanmıştır” denilen KCK açıklamasın şunlar belirtildi: “Bu başarıların başında da 35 yıldır kesintisiz olarak fedaice yürütülen gerilla mücadelesi gelmektedir. Büyük bedeller verilerek geliştirilen gerilla mücadelesi büyük başarılar elde etmiştir. Hedeflerinin büyük bölümüne ulaşmıştır. Verilen hiçbir bedel ve emek boşuna gitmemiştir.

15 Ağustos atılımı dirilişi gerçekleştirdiğinden 15 Ağustos Diriliş Günü olarak kutlanmaktadır. 15 Ağustos gerilla hamlesi öyle devrimler otaya çıkarmıştır ki, dünya tarihinde az görülen gelişmeler Kürdistan ve Ortadoğu’da yaşanmıştır. 15 Ağustos gerilla hamlesi ulusal devrim, demokratik devrim, toplumsal devrim, siyasal devrim ve kültürel devrim gerçekleştirmiştir. Bu gerçekleşen devrimler her gün kapsamlaşıp derinleşerek yaygınlaşmaktadır.

Kürt halkında özgür irade ortaya çıkarmıştır

Şu kesinlikle bilinmelidir ki, 15 Ağustos hamlesi çok zor koşullarda gerçekleşmiş, gelişmiş ve sürdürülmektedir. Hiçbir gerilla mücadelesinde olmayan biçimde yoğun eylemsellikler yaşanmıştır. 24 saat gerillacılık gerçeği Kürdistan özgürlük gerillasının yaşam tarzı olmuştur. Devlet, iktidar, sömürü ve her türlü gericiliğin ortaya çıktığı, katmerleşerek günümüze taşındığı ve dünya dengelerinin kurulduğu Ortadoğu’da özgücüne güvenen, sadece ve sadece halkına dayanan bir gerilla mücadelesi olarak tarihteki yerini almıştır. Bugün Kürt halkında özgür bir irade varsa, güçlü bir kadın ve gençlik mücadelesi ortaya çıkmışsa bunu sağlatan 15 Ağustos hamlesi olmuştur. Önder Apo’nun ‘diriliş tamamlandı, sıra kurtuluşta’ hedefini ortaya çıkaran da gerilla mücadelesidir.

Özgürlük mücadelesini yenilmez kılmıştır

15 Ağustos atılımını sadece bir gerilla mücadelesi olarak ele almak, bu atılımın yarattığı büyük değerleri görmemek olur. 15 Ağustos’un en büyük başarısı yarattığı değerler ve ölçülerle özgürlük mücadelesini yenilmez kılmasıdır. 15 Ağustos yurt sevgisini, halk sevgisini; halkı ve yurdu için bedel ödeme düzeyini; tarihe, topluma ve toplumsal değerlere bağlılığı yükselterek yurtseverlik ve özgürlük savaşçılığı ölçülerini yenilmez kılmıştır. 15 Ağustos hamlesi bu ölçüler temelinde yeni bir toplumsal ahlak yaratmıştır. Artık ağaların, beylerin, egemen sınıfların değil, halkın demokratik iradesinin etkili kılınıp itibarlı hale getirildiği yeni bir ulusal-toplumsal yaşam gerçeği ortaya çıkarmıştır.

Onlarca yıllık mücadele sonucu ortaya çıkan bu büyük kazanımlar sonrası bile soykırımcı sömürgeci Türk devleti ya bitireceğiz ya bitireceğiz diyorsa; 15 Ağustos hamlesi sonucu özgürlüğü için mücadele eden bir halk gerçeği ortaya çıkmasaydı şu anda Kürtler tarihten silinmiş olacaktı. Ya bitireceğiz ya bitireceğiz dedikleri kesinlikle Özgürlük Hareketi şahsında Kürt kimliği, dili, kültür ve Kürt halkıdır. PKK ve 15 Ağustos atılımı bu uğursuz amaçlarının önüne geçtiği için Önder Apo’ya, PKK'ye ve Kürt Özgürlük Hareketine büyük bir düşmanlık beslemektedirler.

Tüm gelişmelerde 15 Ağustos’un damgası vardır

Şunu bir daha vurgulamalıyız ki, 35 yıldır Kürdistan, Türkiye ve Ortadoğu’daki tüm gelişmelerde 15 Ağustos atılımının damgası vardır. 15 Ağustos atılımının yarattıkları tüm siyasal, toplumsal, kültürel gelişme ve değişimleri yönlendiren temel etken olmuştur. Bakur, Başur, Rojava ve Rojhılat’taki tüm gelişmeler dolaysız ya da dolaylı 15 Ağustos atılımı temelinde ortaya çıkmıştır. Halkımız bu gerçekliğin hakkını verdiği gibi tarih de bu yalın gerçekliğin hakkını verecektir.

Tüm bu kazanımlar büyük bedeller verilerek yaratılmıştır. Sadece gerilla değil genç, kadın, yaşlı tüm halkımız ağır bedeller vermiş, büyük acılar çekmiştir. Hiçbir şey kendiliğinden yaratılmamış, kendiliğinden varlığını sürdürmemektedir. Bu açıdan herkes 15 Ağustos hamlesinin yarattığı değerlere kutsallık düzeyinde yaklaşmalıdır. Hiçbir değere bireyci, maddiyatçı, çıkarcı ya da kolay kazanılmış gibi yaklaşılmamalıdır. Yaratılan değerler büyük bedeller verilerek yaratıldığı gibi, ancak fedakarlıkla, emekle ve çabayla ayakta tutulabilir. Bu açıdan yaratılan değerlere sorumluluk ve ciddiyetle yaklaşılmalı, tüm değerler yeni başarı ve kazanımların temeli yapılmalıdır. Yaratılan değerler ve kazanımlara yeni değerler ve kazanımlar katılmalıdır.

Gerillamız 35 yıldır her türlü saldırıya karşı koyup yeni gelişmeler yarattığı gibi 36. diriliş yılında da büyük direnecek, önemli kazanımlar ortaya çıkaracaktır. 36. yıla girerken gerilla mücadelemiz Agitlerin ve Zilanların çizgisinde; Atakan, Zeki, Helmet ve Şevin Bingöl’ün fedai ruhuyla geliştirildiği için tüm komutanları ve savaşçıları selamlıyoruz. 36 yılda gerilla mücadelemiz tarz ve taktikteki yaratıcılıkla gelişecek, soykırımcı sömürgeciliğin ömrünü kısaltacaktır.

Gerillanın mücadelesini yükselteceği 36. diriliş yılında tüm halkımızı, gençleri, kadınları ve dostlarını Kürt halkına ve kazanımlarına her yerde saldıran AKP-MHP faşizmine karşı mücadeleyi yükseltmeye, gerillaya katılımı artırmaya ve on binlerce şehidimizin özlemlerine cevap olmaya çağırıyoruz."


Diğer Haberler