QAMIŞLO

Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) Diplomatik İlişkiler Merkezi, Efrîn ve Deraa’da süren duruma ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Qamışlo’da bulunan merkezi binada gerçekleştirilen açıklamayı, çok sayıda gazeteci takip etti. Açıklama TEV-DEM Diplomatik İlişkiler Merkezi Sözcüsü Kemal Akif tarafından okundu.

TEV-DEM Diplomatik İlişkiler Merkezi’nin açıklaması şöyle:

Efrîn’in durumu

Türk devletinin Efrîn’deki yönelim ve saldırıları her geçen gün artmakta ve uluslararası tüm yasa ve kanunlar çiğnenmektedir. Bu saldırılar direnişçi bir halka yönelik yapılmaktadır. Efrîn’deki kaçırma, katletme ve insanlık dışı yönelimler ile kentin demografik yapısını değiştirme politikaları halen sürmektedir. Bölgeden gelen haberler ve uluslararası alanda tutulan çok sayıda raporda da görüldüğü gibi Efrîn’deki uygulamalar insan hakları kanunlarına aykırıdır. Efrînli göçmenlere hiçbir yardım yapılmamaktadır. Türkiye işgalci bir devlettir ve Suriye’deki varlığı büyük bir tehlikedir. Türkiye aynı saldırı ve politikaları Kürdistan’ın dört parçasında da sürdürmektedir. Güney Kürdistan’daki saldırılar Türkiye’nin Efrîn politikalarının bir devamıdır. Türkiye tüm imkanları seferber ederek Kürt halkının varlığını yok etmek istemektedir. Devam eden saldırılar karşısında Kürt halkının güçlü bir tutumuna ihtiyaç vardır ve bu da ancak Kürdistan Ulusal Kongresi ile mümkündür. Tüm Kürt tarafları devam eden saldırılar karşısında Ulusal Kongrenin kurulması  ve Kürt kazanımlarının savunulması için direnişte yer almalıdır.

Deraa

Suriye rejimi maalesef ki halen askeri başarının savaşın çözümü olacağı yanılgısına düşmektedir. Suriye’deki savaşın çözümünün askeri adımlarla sağlanamayacağı aşikardır. Deraa’daki gelişmeler savaşa çözüm bulunduğu anlamına gelmemektedir. Suriye rejimi, savaşın çok derinleştiği ve kalıcı bir çözüm için daha ciddi ve sorumlu adımlara ihtiyaç duyulduğunu iyi bilmelidir. Suriye savaşının çözümü için diyalog ve barışa ihtiyaç vardır. Yine kalıcı bir barış için tüm Suriye halklarının haklarını koruyan yeni bir anayasaya ihtiyaç vardır. Bu anayasa demokratik olmalı ve tüm halklar yer almalıdır. Yine Kuzey Suriye’de yaşayan tüm halkların yeni anayasa çalışmalarında yer alma hakkı vardır. Yeni anayasa komitesi için mevcut bölgesel ve uluslararası girişimler kabul edilemez ve tamamen ret ediyoruz. Yeni bir Suriye’nin inşasını istiyoruz. Suriye’deki tarafların barışı çözüm, huzur ve demokrasinin temeli olacaktır.”

(eyl)

ANHA