Cizre Bölgesi’nde engelliler için dernek açılıyor

Cizre Bölgesi’nde bir grup engelli topluma adapte olmak ve karşılaştıkları zorlukları yenmek için dernek kurmaya hazırlanıyor.

Her toplumda ister zihinsel ister fiziksel hastalıklardan ister geçici hastalıklardan dolayı olsun, diğer insanlardan fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak farklı olan ve bunun sonucunda hayatın birçok alanında engellenen ve bir araya gelemeyen bir kesim vardır. Bu kesimin ihtiyaçları toplumdaki diğerlerinden farklıdır.

Toplumun bu kesiminin sağlık ve zihinsel desteğe ihtiyacı vardır. Toplumlar iş olanakları sağlayarak ya da onları önlerindeki sosyal zorluklardan koruyarak topluma yeniden girmelerine yardımcı olur.

Çoğu zaman, engelliler özellikle temel ve genel olarak sosyal hizmetlerden mahrum bırakıldıklarında şiddetle karşı karşıya kalıyor.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, engellilerin topluma yeniden girebilmeleri için tüm hizmetleri, sağlık ve sosyal kurumlarıyla yardım etmeye çalışıyor ve onlara çalışma olanakları sunuyor.

İLK ENGELLİLER DERNEĞİ

22'den fazla engelli (erkek ve kadın) bir araya gelerek, Cizre Bölgesi düzeyinde ilk derneğini açmaya hazırlanıyor. Bu da onların önündeki zorlukların üstesinden gelmelerini ve toplumu inşa etme hedeflerine ulaşmalarını sağlıyor.

Derneğin amaçlarına ilişkin olarak Engelliler Derneği yöneticisi Hena Ehmed, derneğin amacının engellilerin topluma kazandırılması ve kendilerine özel kanunlar oluşturarak haklarını kazanmaları, engellilerle ilgili kararların alınmasında rol oynamaları olduğunu belirtti.

HAZIRLIK

Derneğin açılış hazırlıklarıyla ilgili olarak Hena Ehmed, "İnternet aracılığıyla örgütlendik, haklarımızı ve topluma nasıl gireceğimizi öğrendik. Önümüze çıkan zorlukları aşmak için birçok medya ve bölgesel kurumla da temasa geçtik” ifadelerini kullandı.

Hena Ehmed şöyle devam etti: "Başlangıçta birçok noktayı tartıştık ve şimdi tüzük gibi derneğin resmi belgelerini almak için çalışıyoruz. Dernek ekibini de eğiteceğiz. Şu anda Cizre Bölgesi’nin dört bir yanından görme ve bedensel engelli 22'den fazla kişiyiz. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından dernek resmi olarak açılacak."

ZORLUKLAR

Toplumda engellilerin pek çok zorluk yaşadıklarına dikkat çeken Hena Ehmed, sokakların ve kaldırımların onlar için hazırlanmadığını, yasal ve sosyal yönden çoğu zaman haklarından mahrum bırakıldıklarını ve birçoğunun bir çare bulamadığını söyledi.

ÖZERK YÖNETİM’DE ENGELLİLERİN YERİ

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, engellilere iş imkanları sağlamaya ve onları geliştirmeye, toplum yönetimine katılmalarını sağlamaya çalışıyor ve birçoğu kurumlarda çalışıyor.

Engellilerin büyük beceri ve yeteneklere sahip olduklarını ancak yardıma ve fırsatlara ihtiyaçları olduğunu kaydeden Hena Ehmed, "Bölgedeki savaş nedeniyle, özellikle işgalci Türk devletinin bölgeye yönelik sürekli saldırılarından sonra, engellilerin ihmal oranı arttı. Toplumda çok fazla engelli var" ifadelerini kullandı.

Kuzey ve Doğu Özerk Yönetimi'nin rolüyle ilgili olarak Hena, "Özerk Yönetimin kurumlarını ziyaret ettiğimizde ve resmi belgelerimizi sunduğumuzda yönetim bize yardıma hazır olduğunu ifade ederek bu derneği açmamız için bizi teşvik etti” diye konuştu.

DERNEĞİN AMAÇLARI VE FAYDALARI

Derneğin birincil amacının engellilerin topluma adapte olmalarını sağlamak olduğunu dile getiren Hena Ehmed konuşmasının sonunda “İlgililer engellilere yardımcı olmalıdır. Engellilerin toplumda hakları vardır. Onlara iş imkanları sağlanmalı ve topluma kazandırılmalıdır. Derneğimizin çalışmaları da engellilere yönelik olacaktır” dedi.

(rr)

ANHA


Diğer Haberler