Ferhad Telo: DAİŞ’e karşı mücadele eden Özerk Yönetim’in statüsü tanınmalı

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin statüsünün tanınması çağrısı yapan Kürdistan Liberal Birliği Başkanı Ferhad Telo, “Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetiminin geliştirdiği birlikte yaşam felsefesinin bütün Ortadoğu’da halklara örnek oldu” diye belirtti.

Rojava devriminin Ortadoğu’daki korku iklimini yerle bir ettiğini dile getiren Kürdistan Liberal Partisi Başkanı Ferhad Telo, Özerk Yönetim’in bütün dünyanın gözleri önünde DAİŞ çetelerine karşı mücadele ettiğini, bu nedenle statüyü hak ettiğini belirtti.

Rojava Devrimi’nin bütün coğrafyanın kendini örgütlemesi ve özgürleştirilmesi bakımından da örnek teşkil eden bir devrim olduğunu vurgulayan Ferhad Telo; “Demokratik Özerk Yönetim 21 Ocak 2014 yılında Cizre Kantonu’nda kuruluşunu ilan etti. Özerk Yönetim’in kuruluşundan bu yana birçok kesim yönetimin yapacağı çalışmalar konusunda  beklenti içerisindeydi. Halk ve özellikle örgütlü güçler özerk yönetim projesinin başarıya ulaşacağından oldukça umutluydu. Rojava’da temeli atılan ve daha sonra başkaca bölgelerinde katılmasıyla Kuzey ve Doğu Suriye Özerk yönetimi ismini aldı. Burada inşa edilen özerk yönetimin dünyadaki Özerk Yönetim sistemlerinden ayıran özelliklerden bir tanesi, farklı halkların birlikte bu özerk yönetim çatısı altında bir arada olmasıdır” diye kaydetti.

Rojava Devrimi’yle birlikte ortaya çıkan Özerk Yönetim projesini kendine örnek olarak alan halkların olduğunu dile getiren Ferhad Telo: “Durzi toplumunun yaşadığı Süveyda da Özerk Yönetim projesini kendisine örnek olarak alıyor. Özerk Yönetimin kapitalist modernite sistemlerinin, devlet yapısından uzak halka dayalı bir model. Bütün halkların bir arada yaşamasının önünü açtığı için bu model bütün Ortadoğu coğrafyasında kendine yer ediniyor” dedi.

‘ÖZERK YÖNETİM KADIN MÜCADELESİDİR’

Özerk Yönetim sisteminde kadın mücadelesinin rolüne dikkat çeken Ferhat Telo: “Rojava devrimi bütün dünya halklarının gözünde bir kadın devrimidir. Bu kadın devriminin temelleri atıldığından bu yana Özerk Yönetim sistemi içerisinde de eşit temsiliyet söz konusu. Özerk Yönetimin inşasında kadının emeği oldukça büyük. Bundan kaynaklı da Özerk Yönetim kadınların özgürleşmesi projesidir” şeklinde konuştu.

Özerk Yönetim’in statüsünün tanınması için daha fazla eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Ferhad Telo, Özerk Yönetim’in birçok Avrupa ülkesinde ve Ortadoğu’nun belli başlı ülkelerinde temsilcilikleri olduğunu dile getirdi. Ferhad Telo, şöyle devam etti; “Bunun yanı sıra 2003 yılında beri Irak’da, Lübnan’da Suriye’de ki krizler halen dev am ediyor. Özerk Yönetim sistemi her geçen gün kendini geliştirerek hedefleri doğrultusunda halkların bir arada eşit bir sistemde yaşamalarının önünü açtı. Özerk Yönetim’in statüsünün tanınması için siyasetçilerimizin de iyi eylemci olmaları gerekiyor. Bölge bakımından istikrarın olduğu ve halkların birlikte yaşadığı tek bir yer var. O da Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’dir. Bundan kaynaklı Özerk Yönetim bütün bölge devletlerine örnek bir sistem geliştirmiş durumda. Bunun için biran önce Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetiminin statüsü tanınmalıdır.”

‘SÖMÜRGECİ DEVLETLER STATÜ ÖNÜNDE ENGELDİR’

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne çeşitli heyetlerin ziyaret etmesine rağmen bölgenin statüsünün tanınmamasına ilişkin de konuşan Ferhad Telo: “Burayı ziyaret eden heyetlerin birçoğunun bağımsız heyetler olduğu veya daha önce hükümetlerde çeşitli kademelerde görev alanlardı. Uluslararası sömürgeci devletler ve öncelikli olarak faşist Türk devleti, kendi çıkarları için Özerk Yönetim’in statüsünün tanınması önünde engeldir. Bu durumun en büyük nedeni kapitalist sistemin bölge üzerinde sömürgeci devletlerle hegemonya kurmaya çalışması olduğunu düşünüyorum. Bütün bunlara karşı kendi aramızda birliğimizi ve ilişkilerimizi daha fazla sürdürmeliyiz. Özerk Yönetim Kürdistan’ın bir parçası ve bunu savunmak dört parça Kürdistan’ın sorumluluğudur” dedi.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin DAİŞ çetelerine karşı savaşta binlerce şehit verdiğini dile getiren Kürdistan Liberal Partisi Başkanı Ferhad Telo; “Rojava devriminden bu yana Kürt halkıyla birlikte bütün halklar DAİŞ çetelerine karşı savaştı ve şehitler verdi. Ortadoğu’da ortaya çıkan krizlerin çözümü Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne statüsü verilerek aşıla bilinir. Ortadoğu’da tek çözüm gücü Özerk Yönetim projesidir” diye konuştu.

‘STATÜ BİR AN ÖNCE TANINMALIDIR’

Kürdistan Liberal partisi olarak, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin statüsünün biran önce tanınmasını istiyoruz diyen Ferhad Telo: “Bu konuda uluslararası güçlerinde üzerlerine düşen sorumlulukla hareket etmesini istiyoruz. Özerk Yönetim bütün dünyanın gözleri önünde bu topraklarda DAİŞ çetelerine karşı mücadele etti. Herkesten fazla Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi statüyü hak ediyor. Dünyanın her yerinde tıpkı Rojava devriminin başlarındaki gibi halklar bulundukları devletlere baskı yaparak Kuzey ve Doğu Suriye’nin statüsünün tanınması için çağrı yapmalılar” ifadelerini kullandı.

ANHA


Diğer Haberler