Gençlerin yüzde 86,5’i cumhurbaşkanlığı sistemini benimsenmiyor

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin bölgede gençlerle yaptığı araştırmada, yüzde 86,5 gibi büyük bir oran Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı sistemini benimsenmediği kaydedildi.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, Diyarbakır, Mardin, Van, Şırnak, Hakkâri ve Batman’da 15-34 yaş aralığında bulunan 580 genç ile online ve telefon üzeri anket yaptı. 6-16 Temmuz tarihinde yapılan çalışmada, bölgedeki genç yaş grubunun ülke siyasetine bakışını, politik olarak kendilerini tanımlama, politik düşünce, tutum ve davranışlarını belirleyen kaynakları ve ülke sorunlarına yaklaşımları tespit edilmeye çalışıldı.

Katılımcıların yüzde 60’ı “Erkek”, yüzde 40’ı “Kadın”lardan oluşan çalışmada öngörülen her yaş grubundan katılımcıya ulaşılırken; yüzde 35,4’ü “30-34” yaş aralığında yüzde 8,5’ü ise “15-19” yaş aralığında oldu.

GENÇLER SİYASAL GÜNDEMİ TAKİP EDİYOR

 “Siyasi Gelişmeleri Takip Ediyor Musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 65,4’ü “Sık Sık Takip Ederim” biçiminde yanıt verirken; erkek katılımcıların yüzde 71,9’u, kadın katılımcıların yüzde 55,7’si “Sık sık takip ederim” yanıtı veriyor.Yaş büyüdükçe siyasi gelişmeleri takip edenlerin oranında artış olduğu tespit ediliyor. Eğitim durumu karşılaştırmasına ise okuryazar olmayanlar ile yüksek lisans yapanların siyasi gelişmeleri sık sık takip ettiği anlaşılıyor. 

 “Siyasal Gündemdeki Gelişmeleri En Çok Nereden Takip Edersiniz ?” sorusuna katılımcıların yüzde 85’i “İnternet Platformları/Sosyal Medya”, yüzde 11’i “Televizyon” ve yüzde 4’ü “Yazılı Basın (Gazete/ Dergi/ Broşür vb.) yanıtlarını veriyor.

 HUKUKİ NEDENLERDEN GÖRÜŞLER İFADE EDİLEMİYOR

“Benimsediğiniz Politik Dünya Görüşünüzü Her Ortamda Rahatlıkla İfade Edebiliyor Musunuz?” sorusuna yüzde 40’ı “Evet”, yüzde 28,8’i “Hayır”, yüzde 31,3’ü “Kısmen” yanıtlarını veriyor. Kendisini rahat ifade edemeyen yüzde 28,8’lik kesim, nedenini ise yüzde 79,7’yle “Hukuki Nedenlerle”, yüzde 12,3’ü “Çevre/Mahalle Baskısıyla Karşılaşmaktan Korkuyorum”, yüzde 7,2’si “Devlet Baskısı Nedeniyle”, yüzde 0,7’si “Aile Nedeniyle” yanıtlarını veriyor. ;

Katılımcılara “Herhangi Bir Siyasi Parti Üyeliğiniz Var Mı? Eğer Yoksa Olmayı Düşünür Müsünüz” sorusu da yüzde 54,2’si “Hayır Üye Değilim/Olmayı Düşünmüyorum”, yüzde 26,5’i “Hayır Üye Değilim/Olmayı Düşünürüm”, yüzde 19,4’ü “Evet Bir Siyasi Partiye Üyeyim” yanıtlarını veriyor.

“Herhangi Bir Sivil Toplum Kuruluşuna Üyeliğiniz Var Mı?” sorusuna yüzde 82,5’i “Hayır”, yüzde 17,5’i “Evet” yanıtlarını veriyor.

 YÜZDE 88,3 SİYASİ DURUMU KÖTÜ BULUYOR

“Ülkenin İçinde Bulunduğu Siyasal Durumu” katılımcıların toplamda yüzde 88,3’ünün “Kötü”, yüzde 11,6’sınıın “İyi” bulduğunu tespit eden çalışmaya göre, yaş küçüldükçe ülkenin siyasal durumunu kötü bulanların oranında artış olduğu görülmüştür.

Katılımcılara açık uçlu olarak “Türkiye’de Sizce En Güvenilir Kurum veya Kuruluş Hangisidir?” sorusuna yüzde 54,2’si “Hiçbiri”, yüzde 13,1’ “HDP”, yüzde 5,2’si “İHD”, yüzde 4,8’i “Sağlık Bakanlığı”, yüzde 3,1’i “TSK”.

KÜRT SORUNU EN BÜYÜK SORUN GÖRÜLÜYOR

Açık uçlu olarak sorulan “Sizce Türkiye’nin En Önemli Sorunu Nedir?” sorusuna sırasıyla yüzde 45,6 ”Kürt Sorunu”, yüzde 17,3 “Ekonomi/İşsizlik”, yüzde 14,2 “Demokrasinin Olmayışı”, yüzde 5,6 “Hukuk Sisteminin Mevcut Durumu”, yüzde 5 “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, yüzde 4,6 “Hükümet” diyor.

ADİL VE ÖZGÜR BİR YAŞAM İSTİYORLAR

Açık uçlu sorulan “Geleceğe Dair En Önemli Beklentiniz Nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 23,8’i “Adil, Özgür ve İnsanca Yaşamak”, yüzde 15,8’i “Herhangi Bir Beklentim Yok”, yüzde 12,9’u “Barış, Kardeşlik, Huzur”, yüzde 12,3’ü “Demokratik Bir Ülkede Yaşamak”, yüzde 6’sı “Atanmak, İş veya Meslek Sahibi olmak, derken; “Geleceğe Dair En Önemli Kaygınız Nedir?” sorusuna ise, yüzde 12,9’u “İşsizliğin Daha da Artması”, yüzde 9,8’i “Ekonominin Daha da Kötüye Gitmesi”, yüzde 9,8’i “Savaş, Küresel Savaş politikaları”, yüzde 9,2’si “Mevcut Rejimin Devam Etmesi”, yüzde 8,5’i “Çatışma ve Savaş Sürecinin Artması/ İç Savaş” biçiminde yanıt veriyor.

‘KÜRT SORUNUNU ÇÖZERDİM’

“Bugün Türkiye’de Karar Alıcı Bir Pozisyonda Olsaydınız İlk Ne Yapardınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 18,5’i “Kürt Sorununu Çözerdim”, yüzde 9,8’i “Temel Hak Ve Özgürlükleri Güvence Altına Alırdım”, yüzde 9,6’sı “Demokratik Bir Sistemin Hakim Olmasını Sağlardım”, yüzde 9,2’si “İşsizlik/Ekonomi Sorununu Çözerdim”, yüzde 8,3’ü “Bütün Sistemi Değiştirirdim” yanıtını veriyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ BENİMSENMİYOR

“Şu An Türkiye’de Var Olan Cumhurbaşkanlığı Sistemini Nasıl Değerlendiriyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 86,5 gibi büyük bir oran “Desteklemiyorum”, yüzde 7,7’si “Destekliyorum”. Yüzde 5,8’i “Kısmen Destekliyorum” yanıtlarını veriyor.

“Türkiye İçin En İyi Sistem Sizce Hangisidir?” sorusuna ise yüzde 36,3’ü “Güçlendirilmiş Yerel Yönetimler”, yüzde 22,5’i “Federatif Yönetimler”, yüzde 14,4’ü “Parlamenter Sistem”, yüzde 10,2’si “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”, yüzde 7,5’i “Başkanlık Sistemi” yanıtını veriyor.

(zd)


Diğer Haberler