HSM: Gerilla fedai ruhla sürece cevap olma kararlılığındadır

HSM Karargah Komutanlığı, 1 Haziran 2004 Hamlesi’nin 15’inci yıl dönümünü kutladı, Kürdistan Özgürlük Gerillası’nın yeni dönemin fedai ruhuyla sürece cevap olacağını belirtti.

1 Haziran 2004 Hamlesi’nin 15’inci yıl dönümünü kutlayan Halk Savunma Merkezi (HSM) Karargah Komutanlığı, “Kürdistan Özgürlük Gerillası bugün bu kararlılığını daha da yükselterek yeniden yapılanma perspektifi ve yeni dönemin fedai ruhuyla sürece cevap olma ve zafer yürüyüşünü gerçekleştirme kararlılığındadır” dedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

‘1 Haziran önemli gelişmelere yol açmıştır’

“Uluslararası Komplo 15 Şubat 1999’da Önder APO şahsında ulus olarak Kürdistan halkını ve Kürdistan Özgürlük Hareketi’ni kesin tasfiye etme konseptini uygulamaya koydu. Buna karşı Önder APO’nun dahiyane bir stratejik çıkış ve taktik hamle ile komployu boşluğa aldığı bilinmektedir. Bu temelde savaşın durdurulması ve demokratik çözümün gelişmesi için büyük fırsat ve olanakların yaratıldığı 5 yıllık bir çatışmasızlık ortamı yaşanmıştır.

Ancak Türk devlet sömürgeciliği çözüm için yaratılan bu olanakları değerlendirmek yerine özellikle AKP’nin iş başına gelmesiyle uluslararası komplo çizgisini çok yönlü bir biçimde hayata geçirerek hareketimizi tasfiye ve halkımızı soykırım politikalarıyla zaman içinde yok etme siyasetini ısrarla sürdürmüştür. Önder APO’nun ve hareketimizin geliştirdiği birçok deklarasyon ve çözüm projelerinin karşılık bulmaması ile birlikte yeni bir süreç doğal olarak kendisini dayatmıştır. Ancak uluslararası komplo çizgisi ile bağ içinde olduğu aşikâr olan iç tasfiyeciliğin engellemeleri belli bir gecikmeye neden olsa da KONGRA GEL 2. Genel Kurul toplantısında yeni bir hamlenin başlatılması karar altına alınmıştır. Bu temelde tarihi 1 Haziran 2004 hamlesi mücadelemizde yeni bir çığır açarak önemli gelişmelere yol açmıştır.

Sürecin öncüleri

Öncelikle bu süreci büyük bir emek ve çaba ile hazırlayan, onun pratik öncülüğünü geliştiren başta Erdal, Adıl, Nuda yoldaşlar olmak üzere Xebat, Delal, Atakan, Çetin, Azad, Armanc ve Doğan yoldaşlara kadar uzanan bu süreçte kahramanca şehadete yürüyen tüm öncü şehit yoldaşlarımızı saygı ve minnetle anıyor, onların anısını Özgür Önderlik Özgür Kürdistan’ın zafer yürüyüşünde yaşatacağımızın sözünü veriyoruz.

‘Yeni paradigmanın toplumsallaşmasının harcı olmuştur’

Nasıl ki Şanlı 15 Ağustos Atılımı soykırım politikasına karşı yok oluşun önüne geçip yeniden diriliş ile Kürt sorununu açığa çıkarmış ve çözüm yolunu açmışsa, tarihsel 1 Haziran Hamlesi de uluslararası komplo çizgisine karşı Özgür Önderlik Özgür Kürdistan’ı gerçeğe dönüştürmek için gelişen ve mücadele tarihimizin en önemli atılımlarından birisi olmuştur. Önder APO'nun büyük yenilenme hamlesi ile kadın devrimine dayalı demokratik ekolojik toplum paradigmasının yarattığı ideolojik yenilenme ve büyük heyecanla birlikte 1 Haziran Hamlesi yeni paradigmanın toplumsallaşmasının harcı olmuş, hareketimizi sadece Kuzey’de değil 4 parça Kürdistan’da büyük bir toplumsal güç haline getirmeyi başarmıştır. Bu yenilenme ve güçlenme ile birlikte Önder APO’nun yeni paradigması ve mücadele çizgisi Ortadoğu’da güçlü bir aktör haline gelirken uluslararası düzeyde kapitalist moderniteye karşı demokratik modernite seçeneğini ortaya koymayı başarmıştır.

‘1 Haziran ile hareketimiz umut ışığı olmayı başarmıştır’

1 Haziran hamlesinin aktif savunma çizgisi temelinde, Hareketimiz ezilmeyi büzülmeyi değil, büyümeyi, şahlanmayı ve devrime yürüyen bir güç haline gelerek tüm bölge ve ezilen kesimler için bir umut ışığı olmayı başarmıştır. Bununla birlikte Kürt sorununun demokratik çözümünü daha kapsamlı bir biçimde 2013 Newroz Bildirgesi ile tüm kamuoyuna açıklayan Önder APO Kürt sorununun demokratik çözümünü, Türkiye’nin ve bölge halklarının temel sorunlarının köklü çözüm denklemini ortaya koyarak barışçıl ve demokratik çözüm için büyük çabalar geliştirmiştir. Buna karşı savaş ve şiddetle cevap veren, soykırım politikasında ısrar eden Türk sömürgeciliği AKP-MHP-Ergenekon ittifakı ile üst düzeyde faşist bir klik haline gelerek içine girdiği rota ile Kürdistan, Türkiye ve bölge halkları açısından tehlikeli bir düzeye gelmiştir.

‘Soykırım politikası başarısızlığa uğratılmıştır’

Bu faşizan hezeyana karşı devrimci halk savaşı perspektifiyle mücadeleyi geliştiren Kürdistan Özgürlük Gerillası tarihsel bir direniş süreci geliştirirken bu savaşın esas hedefi İmralı’da geliştirilen mutlak tecrit ve psikolojik işkence sistemi olmuştur. İmralı’daki bu sisteme karşı gelişen Önderlik duruşuyla birlikte halkımızın ve halkımıza dayanan siyasal toplumsal kurumların gerçekleştirdiği direniş ile Erdoğan öncülüğündeki faşist Türk rejiminin soykırım politikası bir kez daha başarısızlığa uğratılmıştır.

Yeni dönemin zafer yürüyüşü

Tarihi 1 Haziran hamlesinin 15. yıl dönümünü karşıladığımız bu günlerde tecridi kıralım, faşizmi yıkalım, Kürdistan’ı özgürleştirelim hamlesinin öncü bir parçası olarak gelişen açlık grevleri ve ölüm oruçlarının cezaevlerinde, yurt içinde ve yurt dışında toplumsal bir karakter kazanarak düşmana geri adım attırması bunun açık bir örneğidir. Hiç şüphesiz ki bu son 15 yıllık gelişmeleri açığa çıkaran, ruh veren, direnişe kaldıran ve adım adım zafere yürüten 1 Haziran Atılımının ruhu ve kararlılığıdır. Kürdistan Özgürlük Gerillası bugün bu kararlılığını daha da yükselterek yeniden yapılanma perspektifi ve yeni dönemin fedai ruhuyla sürece cevap olma ve zafer yürüyüşünü gerçekleştirme kararlılığındadır.

Fedai Apocu ruha, derin tecrübeye, ideolojik yoğunluğa dayanan Kürdistan Özgürlük Gerillası mücadele tarihimizin bu önemli döneminde büyük bir yenilenmeyi yaşayarak taktik ve teknik açıdan gereken yaratıcılık ve derinlikle sürece cevap olmayı bilecek ve çağımızın gerekli kıldığı gerilla performansıyla 1 Haziran Hamlesi’nin 16. yılını büyük bir mücadele yılı haline dönüştürmeyi önüne koymuş bulunmaktadır. Tecridi kıralım, faşizmi yıkalım, Kürdistan’ı özgürleştirelim hamlesi çerçevesinde rol üstlenecek olan Kürdistan Özgürlük Gerillası büyük bir moral ve coşku ile 1 Haziran Hamlesi’nin 15. yıl dönümünü kutlayarak yeni döneme güçlü bir giriş yapmayı mutlaka başaracaktır.

Bu temelde 1 Haziran Hamlesinin yıl dönümünü tüm halkımıza, dostlarımıza ve bütün yoldaşlara kutluyor, 1 Haziran hamlesinin 16. yılında Özgür Önderlik Özgür Kürdistan yürüyüşünü kararlıca geliştirecek olan tüm özgürlük savaşçılarına yeni mücadele yılında üstün başarılar diliyoruz.”


Diğer Haberler