KCK’den gerilla eylemlerini kutlama mesajı

Gerillaların soykırımcı faşist güçlere darbe üstüne darbe vurduğunu belirten KCK, “Gerilla Kürtler üzerinde soykırım uygulamak isteyen faşist 12 Eylül darbesine karşı demokrasi ve özgürlük mücadelesi olarak gelişmiştir” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, açıklaması şöyle:

AKP-MHP faşist iktidarı Kürt halkı üzerinde soykırım politikası yürütürken demokrasi güçleri üzerinde de ağır baskı politikası uygulamaktadır. Soykırımcı sömürgeci zihniyet kendisine karşı en küçük bir muhalefet istememektedir. Şu anda Türkiye'de tam bir faşist diktatörlük hüküm sürmektedir. Buna karşı demokrasi güçleri ve Kürt halkı direnmektedir. Bu direniş içinde gerilla her zaman olduğu gibi etkin rolünü oynamaktadır. Soykırımcı sömürgecilik her türlü imkanı kullanarak gerillaya saldırmasına rağmen gerillanın hedefi olmaktan kurtulamamaktadır.

Yakın zamanda Bitlis’te, Amed’te, Serhat’ta, Gever’de, Botan’da, Heftanin’de, Mardin’de soykırımcı faşist güçlere darbe üstüne darbe vurmaktadır. Gerillanın bu direnişi AKP-MHP faşist diktatörlüğünü sarsmaktadır. Halkımızın ve demokrasi güçlerinin direnişi ve gerilla eylemleri AKP-MHP faşist iktidarını yıkılma noktasına getirmiştir. AKP-MHP faşist iktidarının amaçlarına ulaşmasını engelleyen gerillanın gerçekleştirdiği eylemleri kutluyor; direnişini selamlıyoruz.

AKP-MHP faşist iktidarı Kürt halkına ve demokrasi güçlerine karşı yürüttüğü kirli özel savaşta psikolojik savaşı da yoğunca kullanmaktadır. Yandaş basın her gün şu kadar gerilla vurduk, şu kadar öldürdük, gerillayı bitirdik biçiminde yalana dayalı propagandayla AKP-MHP iktidarının zayıflığını örtmeye çalışmaktadır. Ancak gerilla vurduğu darbelerle bu psikolojik savaşı yerle bir etmektedir. İktidarını gerilla direnişini ve özgürlük mücadelesini ezmeye bağlamış olan AKP-MHP iktidarının sonu böylece yakınlaşmaktadır. AKP-MHP iktidarının her alanda saldırganlığının artması bu zayıf iktidarı ayakta tutma çabasından başka bir şey değildir.

AKP-MHP iktidarı o kadar zayıf düşmüştür ki, kendisine karşı darbe yapılacağını söyleyip, kendisini mağdur göstererek zulmünü gizlemeye çalışmaktadır. AKP-MHP iktidarı ne zaman böyle bir algı yaratmaya yönelmişse arkasından yeni baskılar ve zulüm gelmektedir. Bu açıdan bu iktidara karşı mücadeleyi sürekli kılmaktan başka halkımızı demokrasi ve özgürlüğe kavuşturacak yol yoktur.

AKP-MHP gayrimeşru yollarla, faşist baskılarla, zorla iktidarda kalmak istemektedir. İşte böyle gayrimeşru iktidara karşı mücadeleyi darbe gibi gösterip demokrasi güçlerinin üzerine gitmeyi hesaplamaktadır. AKP-MHP iktidarı her fırsatta seçimle yada meşru yollarla iktidardan gitmeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Hayali darbe gündemi yaratmasının nedeni de meşru yollarla iktidarda kalamayacağını görmesi ve şimdiden iktidarı zorla ve meşru olmayan yollarla ayakta tutma yöntemlerine gerekçe aramasıdır. Zaten 20 Temmuz’dan beri birçok darbe yaparak sadece darbelerle ve zor yöntemleriyle ayakta kalan bir iktidar olduğunu göstermiştir. Bu açıdan bu iktidara karşı mücadele dünyadaki en haklı ve en meşru demokrasi mücadelesidir. Gerilla mücadelesi de en meşru ve en demokratik mücadele olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi mücadelesi açısından tarihi bir rol oynamaktadır.

Gerilla Kürtler üzerinde soykırım uygulamak isteyen faşist 12 Eylül darbesine karşı demokrasi ve özgürlük mücadelesi olarak gelişmiştir. AKP-MHP faşist iktidarı yenilgiye uğratılıp Türkiye’ye demokrasi, Kürdistan’a özgürlük sağlanana kadar da bedeli ne olursa olsun bu mücadeleyi sürdürecektir.

Kürdistan coğrafyasının her yerinde üstlenen ve şehitlerimizin özgürlük ve demokrasi özlemini zafere ulaştırmak için mücadele eden tüm gerilla güçlerini selamlıyor, bundan sonraki mücadelelerinde üstün başarılar diliyoruz.”

(zd)


Diğer Haberler