​​​​​​​‘Kürt birliğinin oluşmasını umut ediyoruz’

Suriye Kürt Sol Partisi Genel Yönetim Üyesi Kemîran Ismaîl Kenco, Kürt partilerinin mevcut sürece göre kendi çıkarları doğrultusunda değil de Kürt ulusal birliği çerçevesinde hareket etmesi ve yaşanan iç siyasal sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

ürt ulusal birliği, her Kürdün umudu ve bütün halkların ortak isteğidir. Ancak siyasi sorunlar ve partiler arası çelişkiler bu birliğin oluşması önünde engel oluşturuyor. Bazı dış güçler bu birliğin oluşmaması için bir takım faaliyetler yürütüyor.

Konuya ilişkin ANHA’ya değerlendirmelerde bulunan Suriye Kürt Sol Partisi Genel Yönetim Üyesi Kemîran Ismaîl Kenco, Kürt partilerinin mevcut sürece göre kendi çıkarları doğrultusunda değil de Kürt ulusal birliği çerçevesinde hareket etmesi ve yaşanan iç siyasal sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

Kemîran Ismaîl Kenco, “Sol Partisi, Suriye krizinin başında Kürt Ulusal Meclisi’nin üyesiydi. Meclisin Kürt halkına hizmet etmeyeceğini anladığımız zaman geri çekildik. Meclisin dış güçler ile kişisel menfaatlere hizmet ettiği düşüncesindeydik” dedi.

Özerk Yönetim çatısı altına giren Kürt partilerinin özgür ve demokratik bir şekilde 2018 yılından itibaren seçimler aracılığıyla rol oynadığına işaret eden Kemîran Ismaîl Kenco, bu seçimlerin ardından çok sayıda siyasi partinin Özerk Yönetim kurumlarına bağlı bölgesel meclis ve yönetimlere dahil olduğunu belirtti. 

Demokratik Özerk Yönetimin seçimler öncesi tüm Kürt güçlere seçime katılma çağrısı yaptığına da değinen Kemîran Ismaîl, dış güçlere hizmet eden partilerin bu çağrıyı reddettiklerini ve bu güçlerin Kürt ulusal birliğine hizmet için karar sahibi olmadığına vurgu yaptı.

‘KÜRT BİRLİĞİNİN OLUŞMASINI UMUT EDİYORUZ’

Ismaîl Kenco “Suriye Kürt Sol Partisi olarak başından beri Kürt birliğinin oluşmasını umut ediyoruz. Bu da koşul istemiyor. Kürt iç sorununun çözümü için her türlü diyaloga katılmaya hazırız. Partiler arasındaki mesafe işgalci Türk devletinin Kuzey ve Doğu Suriye bölgelerine saldırmasına neden oldu. İşgalciler, uluslararası alanda işgalini meşrulaştırmak için partiler arasındaki bu çelişkileri kullandı”

Kürt birliği için acil diyalogların başlaması için tüm Kürt partilerine çağrıda bulunan Kenco, “Kürt halkı için bu tarihi bir fırsattır. Tüm yurtseverler geçtiğimiz sürecin farkına varmalıdır” ifadelerini kullandı.

Suriye Kürt Sol Partisi Genel Yönetim Üyesi Kemîran Ismaîl Kenco, “Kürt halkı ve uluslararası toplum şimdi halkımızın acılarının sonlanması ve bir çözüme ulaşılması Kürt ulusal birliği çağrısı yapıyor.

ANHA


Diğer Haberler