Kuzey ve Doğu Suriye Özsavunma Güçleri Kanunu

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, 35 maddeden oluşan Özsavunma Güçleri kanununu onayladı.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetim Genel Meclisi, bugün Eyn Îsa’da gerçekleştirdiği toplantı ile Özsavunma Güçleri kanununu onayladı. 35 maddeden oluşan kanun, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Kanun maddeleri şöyle:

“Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetim Özsavunma Güçleri Kanunu;

Özsavunma görevi, ülke sınırları içerisinde yaşayan herkesin yerine getirmesi gereken insani ve ahlaki bir görevdir. Özsavunma, temelini demokratik ve özgür bir toplum yaratımı için toplum, ortak yaşam, eşitlik, çok renkliliğin birlikteliğini savunmayı esas alan meşru savunmadan alır.

Madde (1)

İsim ve tarifi

*Özsavunma, Kuzey ve Doğu Suriye’de yaşayan ve 18 yaşını dolduran her gencin zorunlu görevidir.

*Özsavunma Güçleri Dairesi: Savaşçıların birliklerine dağıtılması görevini üstlenen Savunma Bürosu’na bağlı bir yönetimdir.

*Özsavunma Güçleri Merkezi: Bu görevi yerine getirmek için görevlendirilen kişilerin işlerini Savunma Bürosu’nun kanun ve kararlarına göre yürütür.

*Görevlendirilecek kişiler: Kanuni yaşını doldurmuş kişiler ve Kuzey ve Doğu Suriye’de 5 yıl kaldıktan sonra kimlik alan yabancı kişiler.

*Savaşçı: Özsavunma Güçlerine katılan tüm kişiler ile askeri karargahlarda eğitim devrelerini tamamlayan kişiler.

*Muhalif kişiler: Özsavunma Güçleri merkezlerine gerekçesiz bir şekilde hiçbir başvuru yapmayan ve görevlendirme tarihinden itibaren 60 gün içinde Özsavunma Güçleri belgesini almayan kişiler.

*Tecil: Bu kanuna göre görevlerini erteleyen kişiler.

*Muaf kişiler: Bu kanuna göre Özsavunma görevini yerine getirmekten muaf tutulan kişiler.

*Kaçak: Özsavunma Güçlerine katıldıktan 15 gün sonra görevini terk eden kişiler.

*Kayıp: Özsavunma Güçlerine katılan ancak akıbetleri bilinmeyen kişiler.

*Sahipsiz kişiler: Ebeveynleri bulunmayan çocuklar.

*Ülke dışındakiler: Suriye toprakları dışında yaşayanlar da bu görevi yerine getirmek ile yükümlüdür.

*Askeri karargah: Savaşçıların eğitim gördüğü, hazırlandığı ve yetkili taraflarca birliklere dağıtıldığı noktalardır.

*Sivil ve Özerk Yönetimler: Özerk ve sivil yönetimler şunlardır; Cizre, Efrîn, Fırat, Minbic, Tebqa, Reqa ve Derazor.

*Görev uzatma: Gerekli koşullar halinde görev sürelerinin uzatılması.

*Yedek: Özsavunma görevini yerine getiren herkes, ihtiyaca göre gerek duyulduğunda yedek hizmete katılmak zorundadır.

Temel ilke ve prensipler:

Madde (2):

Özsavunma görevinin süresi, Kuzey ve Doğu Suriye’de göreve başlanılan günden itibaren 12 aydır.

Madde (3):

Kadınlar, Özsavunma Güçlerine gönüllü bir şekilde katılabilir.

Madde (4):

Özerk Yönetim alanlarına dışarıdan gelen kişiler, özsavunma görev belgesi alana kadar serbest dolaşım belgesi almak zorundadır. Belge bir kez verilir.

Madde (5):

Görevli kişiler, Özsavunma Güçleri yükümlülüklerini kayıtlı olduğu yerde yerine getirir.

Madde (6):

Aşağıdaki koşullar halinde hizmet bedeli alınır;

*Kayıp kişiler yerine birinci sefer 5 Bin Suriye Lirası ödenir.

*Kayıp kişiler yerine ikinci sefer 10 Bin Suriye Lirası ödenir.

*Hizmet defterini üçüncü kez kaybetmesi halinde 60 Bin Suriye Lirası öder ve askeri mahkemeye sevk edilir.

*Kaçak kişiler yerine birinci sefer 5 Bin Suriye Lirası ödenir.

*Kaçak kişiler yerine ikinci sefer 10 Bin Suriye Lirası ödenir.

Madde (7):

Özsavunma Güçlerine ait resmi belgelerde sahtecilik ya da değişim yapanlar askeri mahkemeye sevk edilir ve kanunlara göre cezalandırılır. Cezasının sona ermesinin ardından Özsavunma Güçleri akademilerinde eğitime alınır.

Madde (8):

Kefaletsiz izin verilenler:

*Şehit aileleri

*Ailenin tek çocuğu olanlar

*Sağlık koşulları nedeniyle muaf tutulanlar

*Özsavunma görevini yerine getirenler

*Durumları bu kanunun 25. Maddesine göre belirlenen yabancı oturum alan görevliler,

*Suriye dışında eğitim gören öğrenciler ile ülke dışında eğitim kabulü alanlar

Madde (9):

Kefaletsiz şahsi çıkış aşağıdaki koşullarda verilir;

*Anne ya da babasının tek çocuğu

*Ağır hastalar

*Suriye’deki eğitimlerini erteleyen öğrenciler

*Görevleri Özsavunma Güçleri tarafından ertelenen kişiler

*Görevli kişinin çıkış vaktinden sonra 30 gün içinde merkeze başvurmaması halinde, kefili genel hazineye Bir Milyon Suriye Lirası ödemek zorundadır.

Madde (10):

Kişinin kefaletinin ödenmesi Özsavunma görevinden muaf etmemektedir.

Madde (11):

Tüm görevliler uzman sağlıkçılar tarafından verilen sağlık taramasından geçmek zorundadır.

Madde (12):

Özsavunma Güçlerine katılan öğrenciler, eğitim programının başlaması ile sınav izni almaktadır. Bu izin öğrenim belgesinin verilmesi ile alınabilir ve izin görev süresinden düşürülmemektedir.

Madde (13):

Özsavunma görevi 18 yaşını doldurduktan sonra başlar ve görevi süresinin dolmasıyla biter. Görevlerini yerine getirmeyenlerin 40 yaşına kadar Özsavunma görevini yerine getirmesi beklenir.

Madde (14):

Özsaavunma Güçlerine katılım yaşının kararı ,Sivil ve Özerk Yönetimlere bağlı Savunma Bürolarına bırakılır. Her büro Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetim Savunma Bürosu’nun onayı sonrası katılım yaşı belirler.

Madde (15):

Askeri mahkemece cezalandırılanların görev süresine bir ay eklenir.

Görev tecil etme

Madde (16):

Özsavunma Güçlerine katılacak olan öğrenciler, görevlerini 1 yıl erteleyebilirler. Erteleme, her yılın 15 Mart tarihinde başlar ve diğer yılın aynı gününde sona erer. Görev erteleme için aşağıdaki şartları taşımalıdır;

*Tecil hakkı, lise öğrencileri için 21 yaşına kadar kabul edilir.

*Tecil hakkı, yüksekokul öğrencileri için 24 yaşına kadar kabul edilir.

*Tecil hakkı, üniversite öğrencileri için 26 yaşına kadar kabul edilir.

*Tecil hakkı, mühendislik ve sağlık fakülteleri öğrencileri için 28 yaşına kadar kabul edilir.

*Tecil hakkı, master öğrencileri için 29 yaşına kadar kabul edilir.

*Tecil hakkı, doktora öğrencileri için 34 yaşına kadar kabul edilir.

*Tecil hakkı, tıp uzmanlığı öğrencileri için 34 yaşına kadar kabul edilir.

Madde (17):

Özsavunma görevini erteleme hakkı bulunan ancak henüz 18 yaşını tamamlamayanların, bu yılları tecil yılı olarak görülmemektedir.

Madde (18):

Eğitim-Öğretim yılında başarısız ve seyreden diğer sene başarılı olan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılı belgesini alana kadar görevi 15 Mart tarihine ertelenir.

Madde (19):

Eğitime bir yıla kadar ara verilmesi halinde üniversite ya da yüksekokulda bir kez yapılması şartıyla tekrardan belge alabilir.

Madde (20):

Özsavunma görevi, üniversitelerde uzmanlık ya da doktora eğitimi görenler için kanuni yaşını doldurmaması şartıyla 1 yıl, yabancı dilde okuyanlar için ise 2 yıl ertelenir.

Madde (21):

Özsavunma görevi, doktora öğrencileri için kayıt döneminde 6 ay ertelenir. Yükseköğrenime kabul edilen öğrenciler için görev, 1 yıl ertelenir.

Madde (22):

*Üniversite ya da yüksekokulu bitirdikleri sene mezuniyet belgesi alamayanlar öğrenciler, öğrenci belgeleri ile görevlerini 1 yıl erteleyebilir.

Madde (23):

Akademisyen ya da öğrenciler hukukçuların görevi, 29 yaşını doldurmamaları şartı ile 1 yıl ertelenir.

Madde (24):

Aynı anneden olma savaşçı kardeşlerin görevleri her 6 ayda bir 2 kez ertelenir.

Madde (25):

Aşağıdaki koşulları taşıyan kişilerin görevleri ertelenir,

*Suriye dışından yeni dönenlerin görevleri en az 6 ay ertelenir.

*Ailenin tek çocuklarının görevi, süreli 0larak 2 yıl ertelenir.

*Kayıp kardeşlerin görevleri 2 yıl ertelenir.

*18 yaşını doldurmadan önce babasını kaybeden ya da engel durumu yaşayan kişilerin görevleri 1 yıl ertelenir.

Yukarıda belirtilen maddeler, Özsavunma merkezlerinin gerekli araştırması ve Özsavunma Müdürlükleri’nin kabulü ile onaylanır.

Madde (26):

Bölgede yaşayan ancak Türkiye ve Irak dışında dünya devletlerinden oturum belgesi alanlar, her erteleme yılı için 400 ABD Doları ödemek zorundadır.

Madde (27)

Özsavunma Güçleri’ne katılması gereken ancak meşru olmayan yollardan bölgeyi terk etmek isteyenler, yakalanarak eğitim merkezlerine gönderilir.

Madde (28):

Özsavunma görevinden muaf tutulanlar;

*Şehit Aileleri Konseyi’nde kaydı bulunan ve yanında şahadet belgesi bulunan şehit çocukları

*Özerk ve Sivil Yönetim’e bağlı Savunma Büroları’nın onayladığı ve Askeri Hastanelerde rapor edilen hastalık ve engeli bulunanlar

*Anne ve babanın tek çocuğu

*Tüm kardeşleri engelli olanlar ailenin anne ve babanın tek çocukları gibi muaf tutulur

*Kütüğü bilinmeyen kimsesiz kişiler

Madde (29):

Özsavunma görev süresini tamamlayan savaşçılar hakkında herhangi bir soruşturma olmaması halinde terhis edilir

Madde (30):

Askeri güçlere katılan her savaşçının kardeşleri QSD Genel Komutanlığı’ndan aldığı belge ile görev süresini erteleyebilir

Madde (31):

Savaşçı ve üyelerin serbestliği;

*Askeri güçlerde 4 yılı aşkın süredir bulunanlar QSD Genel Komutanlığı’ndan aldığı belge ile Özsavunma Güçleri görevinden serbest bırakılır

*Askeri tümenliğe 2 yıl üst üste katılanlar, QSD Genel Komutanlığı’ndan aldığı belge ile Özsavunma Güçleri görevinden serbest bırakılır

 

*İç Güvenlik Güçleri’nde 5 yılı aşkın süre görev alanlar, İç Güvenlik Genel Komutanlığı’ndan aldıkları belge ile Özsavunma Güçleri görevinden serbest bırakılır

*Madde (32):

Herhangi bir savaşçının kısmi ya da daimi engelli olduğu anlaşılması halinde Sağlık Komitesi’nin uzman raporu ve Savunma Bürosu’nun onayı ile Özsavunma Güçleri görevinden serbest bırakılır

Madde (33):

Özsavunma Güçleri belgesini 2 ayı aşkın süre kesmeyen kişiler şöyle yaptırımlara tabi tutulur;

*Belgesini kesmediği için Bin Suriye Lirası

*Erteleme belgesini 2 ayı aşkın süre kesmediği için 5 Bin Suriye Lirası

Madde (34):

Kuzey ve Doğu Suriye Savunma Bürosu, kanunun çıkarıldığı günden itibaren bir ay içinde perspektiflerini duyurmalıdır.

Madde (35):

Özerk ve Sivil Yönetimlerde bulunan Özsavunma görevine ilişkin eski kanunların tamamı iptal edilmiştir.

Bu kanun, çıkarıldığı gün itibariyle yürürlüğe girmiştir.”

(eyl)

ANHA


Diğer Haberler