Nûra El Hamid: Toplumsal sözleşme kadın haklarını koruyor

Toplumsal sözleşme taslağını değerlendiren Toplumsal Sözleşme İnşa Komitesi Üyesi Nûra El Hamid, taslağın her şeyden önce kadın haklarını koruduğunu belirtti.

Kuzey ve Doğu Suriye halkları ile Toplumsal Sözleşme İnşa Komitesinin toplantıları sözleşme hükümlerini tartışma çerçevesinde devam ediyor.

MSD, 25 Kasım 2020'de Hesekê şehrinde düzenlenen Cizre ve Fırat Halkı Ulusal Kongresi'nde Toplumsal Sözleşme'nin yeniden düzenlenmesine karar verdi.

Bu kararı uygulamak için 15 Temmuz 2021'de Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Genel Meclisi 30 üyeden oluşan dar bir komite kurdu.

158 kişilik geniş komite, anayasa ve yasama organı görevi görecek bir Toplumsal Sözleşme taslağı hazırladı.

Kuzey ve Doğu Suriye'de Toplumsal Sözleşme İnşa Geniş Komitesi, bu yıl 11 Nisan'da Cizre bölgesinin yürütme ve yasama meclisleri ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. 12 Nisan'da heyet, Cizre, Fırat ve Efrîn bölgelerinin il ve ilçe meclisleriyle toplantılara başladı.

Bu toplantıların amacı, halkın görüşlerini dinlemek ve önerilerde bulunmaktı. Ardından dar komite taslağı bir kez daha gözden geçirerek, Özerk Yönetim Genel Meclisi’ne sunacaktır.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ GÜVENCE ALTINA ALINIYOR

Taslak, Özerk Yönetim’in demokratik, ekolojik ve kadın özgürlük sistemine dayalı olduğunu belirten kadın haklarıyla ilgili (1-22-23-44) özel maddeler içeriyor.

Bu maddelerde cinsiyet eşitliği güvence altına alınmakta, kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılık suç olarak tanımlanmakta ve failleri kanuna göre cezalandırılmaktadır.

"Sosyal sistem" başlıklı 3’üncü Kısım, I. Kısım, 70. Madde, kadınların siyasi, sosyal ve askeri alanlarda korunmasına ilişkin anlaşmanın çeşitli hükümlerinin yanı sıra kadınların meclislere %50 oranında katılımını düzenlemektedir.

Toplumsal Sözleşme İnşa Komitesi üyesi Nura El Hamid, "99 madde ve 4 bölümden oluşan toplumsal sözleşme oluşturmak ve kadınların haklarını korumak için dar komite kurduk" dedi.

Nura El Hamid, dar komitenin oluşumundan bu yana kadınların varlığı ve hakları ile kurumlarda %50 oranında katılımın dikkate alındığına dikkat çekti.

‘HALK BİR ÖZYÖNETIM VE SIVIL TOPLUM MEKANIZMASI KURUYOR’

Anlaşmanın temel ilkelerinin kadınların kendi kendini yöneten kurumlarının kurulmasını, kadınların özgür iradeye sahip olması gerektiğini ve kadın erkek eşitliğinin her bakımdan tesis edilmesi gerektiğini belirten Nura El-Hamid, "Toplumsal sözleşme, kadınların özgürlüğe doğru hareket edebilmeleri ve toplumda kendilerini gösterebilmeleri ve bir saldırı durumunda topraklarını savunabilmeleri için kadın haklarını güvence altına alıyor" ifadelerini kullandı.

"Bize halkla görüşme görevi verildi, çünkü bölge halkının hakları korunuyor, halk bir özyönetim ve sivil toplum mekanizması kuruyor" diyen Nûra El Hamid, anlaşmanın tüm Suriye halkını kapsayabilmesi için halkın görüş ve önerilerini toplantılarda dile getirdiğini söyledi.

(rr)

ANHA


Diğer Haberler