PKK: Direniş hamlesini zafere taşıyalım

PKK: Tüm halkımızı, dostlarımızı, kahraman gerilla güçlerimizi, tüm devrimci-demokratik güçleri, faşist-soykırımcı zihniyet ve siyasete karşı Tecridi Kıralım, Faşizmi Yıkalım, Kürdistan’ı Özgür ve Türkiye’yi Demokratik Kılalım direniş hamlesini yaratıcı ve zengin bir eylemlilik temelinde her alanda geliştirmeye ve zafere taşımaya çağırıyoruz!

PKK Yürütme Komitesi, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın çağrısı ile sona eren açlık grevlerine ilişkin açıklama yaptı.

PKK açıklaması şöyle:

“Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in Diyarbakır Cezaevinde 8 Kasım 2018 tarihinde İmralı tecrit ve işkence sisteminin kırılması amacıyla başlattığı süresiz-dönüşümsüz açlık grevi direnişi, Kürdistan ve Türkiye’deki yüze yakın zindana, dört parça Kürdistan’a ve dünyanın dört bir yanına yayılarak, 30 Nisan’dan itibaren zindanlarda ölüm orucuna dönüşerek, dokuz şehit verip yedi binden fazla insanı çeşitli biçimlerde içine alarak, tarihin en geniş katılımlı ve uzun süreli bir açlık grevi eylemi olarak, iki yüzüncü gününde Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın direnişin sonuç verdiğini içeren yazılı çağrı mesajı sonucunda direnişçilerin verdikleri karar temelinde 26 Mayıs 2019 günü başarıyla sona ermiştir.

Tarihi önemde sonuç elde edildi

Tıpkı 1982 Büyük Zindan Direnişi gibi, bu Büyük Açlık Grevi Direnişi de faşist-soykırımcı zihniyet ve siyaseti kırarak tarihi bir ideolojik zafer kazanmıştır. Devrimci direnişin başaran ve kazandıran gücü bir kez daha ortaya çıkmıştır. 31 Mart’ta faşist-soykırımcı zihniyet ve siyasetin yediği ağır darbe ardından, 2 ve 22 Mayıs tarihli avukat görüşmeleri ve Önder Abdullah Öcalan ile İmralı’daki diğer tutsak yoldaşların birlikte yayınladıkları 7 maddelik Demokrasi Deklarasyonu temelinde İmralı tecridinin kapıları da aralanmıştır. Böylece Kürt halkı ve Kürdistan Özgürlük Hareketi olarak açlık grevleri etrafında yürüttüğümüz Tecridi Kıralım, Faşizmi Yıkalım ve Kürdistan’ı Özgürleştirelim Direniş Hamlemiz tarihi önemde sonuçlar elde etmiştir. Şimdi amacına ulaşan açlık görevi ve ölüm orucu direnişleri sona ermekte, ancak Direniş Hamlemiz devam etmektedir. Hemen tüm açlık grevi direnişçilerinin de çok açık bir biçimde ifade ettikleri gibi, Önder Abdullah Öcalan özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşana kadar da devam edecektir.

Direnişçileri yürekten kutluyor, selamlıyoruz

Bu temelde, öncelikle Leyla Güven ve ölüm orucu direnişçileri şahsında zindanlarda, dört parça Kürdistan’da ve dünyanın dört bir yanında iki yüz günlük Büyük Direnişe katılan tüm açlık grevi direnişçilerini, ortaya koydukları büyük kararlılık, fedakârlık, cesaret, irade, inanç, iddia ve elde ettikleri tarihi sonuç nedeniyle yürekten kutluyor, selamlıyor, sağlık dileklerimizle birlikte yeni mücadelelerinde de üstün başarılar elde edeceklerine dair inancımızı belirtiyoruz. Bu tarihi direnişin kahraman şehitleri Zülküf Gezen, Ayten Beçet, Zehra Sağlam, Medya Çınar, Yonca Akıcı, Sıraç Yüksek, Mahsum Pamay, Ümit Acar ve Uğur Şakar’ı ve şahıslarında tüm özgürlük mücadelesi şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Başta İmralı Direnişi olmak üzere, son dönemde geliştirdikleri etkili eylemlerle açlık grevi direnişine en büyük katkıyı sunan Kürt anaları ve Özgürlük Gerillası şahsında Tecridi Kıralım ve Faşizmi Yıkalım direniş hamlesine katılan tüm halkımızı ve her alandaki dostlarımızı, tüm devrimci-demokratik güçleri selamlıyor, yürüttüğümüz ortak insanlık mücadelesinde başarılar diliyoruz.

Direniş hamlesi yeni eylem biçimleriyle devam ediyor

Açlık grevini sona erdiren tüm direnişçilerin de ortak bir görüş olarak ifade ettikleri gibi, açlık grevleri ve ölüm oruçları sona ermiş, ancak faşist-soykırımcı zihniyet ve siyasete karşı özgürlük ve demokrasi mücadelemiz devam etmektedir. 31 Mart’ta AKP-MHP faşizmi, Mayıs ayında ise İmralı tecrit ve işkence sistemi önemli darbe yemiş, ancak tecrit tümden kırılmamış ve faşizm tümden yıkılmamıştır. Dolayısıyla Kürdistan özgür ve Türkiye demokratik hale gelmemiştir. Bu nedenle, tecride ve faşizme karşı Önder Abdullah Öcalan’ın özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşturulması temelinde Kürdistan’ı özgürleştirme ve Türkiye’yi demokratikleştirme mücadelemiz sürmektedir. Tecridi Kıralım, Faşizmi Yıkalım, Kürdistan’ı Özgürleştirelim, Türkiye ve Ortadoğu’yu Demokratikleştirelim direniş hamlemiz yeni ve daha zengin eylem biçimleriyle devam etmektedir.

Bu konuda herhangi bir yanılgı, toplumsal direnişte herhangi bir zayıflama ve duraksama kesinlikle olmamalıdır. Önder Abdullah Öcalan, açlık grevi ve ölüm orucu eylemlerinin sona erdirilmesini isterken, aynı zamanda tecride ve faşizme karşı özgürlük ve demokrasi mücadelesinin daha kitlesel, yaratıcı ve zengin eylem biçimleriyle geliştirilmesini de istemiştir. Bu konuda başta gençler ve kadınlar olmak üzere tüm toplumsal kesimleri ve demokratik siyaset güçlerini aktif ve etkili demokrasi mücadelesine çağırmış, sürecin demokrasi açısından başarılmasının bu güçlerin mücadelesine bağlı olduğunu belirtmiştir. Yine açlık grevini sonlandıran tüm direnişçiler de görevin demokratik toplumda ve demokratik siyasette olduğunu belirterek, tüm demokratik güçleri tecride ve faşizme karşı ortak demokrasi mücadelesine çağırmışlardır.

Tüm demokrasi güçlerini sorumluluğa çağırıyoruz

Biz Kürdistan Özgürlük Hareketi PKK olarak, bu çağrıların tümüne katılıyoruz ve bu temelde üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmek için seferberlik temelinde mücadele edeceğimizi belirtiyoruz. Önder Abdullah Öcalan ve İmralı’daki diğer yoldaşların yayınladıkları 7 maddelik duyuruyu önemsiyor, buradaki görüşlerin daha yaygın tartışılmasını, daha güçlü sahiplenilmesini ve hayata geçmesi için aktif mücadele edilmesini istiyoruz. Bu temelde içerde ve dışardaki tüm demokrasi güçlerini görev ve sorumluluğa çağırıyoruz. Yine İmralı’da mevcut hukukun işleyeceğine dair AKP Sözcüsünün, TC Adalet Bakanının ve tüm demokratik kurumların sözlerinin gereğinin aksaklık ve ihlal olmaksızın yerine getirilmesini umut ediyoruz. Bunlar temelinde faşist zihniyet ve siyasetin gerilemesi ve demokratik zihniyet ve siyasetin gelişmesi için biz de üzerimize düşenin gereğini yerine getireceğimizi belirtiyoruz.

Direniş hamlesini zafere taşıyalım

Ancak bu konuda saf ve aldanan konumda da olmayacağız. Dolayısıyla pasif bekleyen değil, aktif mücadele eden olacağız. Nitekim 1 Haziran 2010 Dördüncü Stratejik Hamlemizin dokuzuncu yıl dönümünü yaşıyor, onuncu yılına giriyoruz. Tecridi Kıralım, Faşizmi Yıkalım ve Kürdistan’ı Özgürleştirelim direniş hamlesini, dokuz yıllık devrimci halk savaşı stratejisinin finali olarak yürütüyoruz. Onuncu yılda devrimci halk savaşı stratejinin tüm taktik ve tarz gereklerini doğru ve yeterli bir biçimde yerine getirerek tecridi tümden kıracağımıza, faşizmi yıkacağımıza, Önder Abdullah Öcalan’ı özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşturacağımıza inanıyoruz.

Bu inançla tarihi zafer kazanan Büyük Açlık Grevi Direnişini bir kez daha kutluyor, kahraman şehitlerini bir kez daha anıyor, tüm yoldaşları, gençler ve kadınlar öncülüğündeki tüm halkımızı, dostlarımızı, kahraman gerilla güçlerimizi, tüm devrimci-demokratik güçleri, faşist-soykırımcı zihniyet ve siyasete karşı Tecridi Kıralım, Faşizmi Yıkalım, Kürdistan’ı Özgür ve Türkiye’yi Demokratik Kılalım direniş hamlesini yaratıcı ve zengin bir eylemlilik temelinde her alanda geliştirmeye ve zafere taşımaya çağırıyoruz!"


Diğer Haberler