QSD askeri dengeleri yıktı ve halkın hayallerini gerçekleştirdi

Demokratik Suriye Güçleri (QSD) yürüttüğü mücadele ile bölgedeki tüm askeri dengeleri yıktı ve Suriye’de teröre karşı savaşan tek ulusal güç oldu. QSD, mücadelesiyle halkın özgürlük, demokrasi ve onurlu yaşam hayalini gerçekleştirdi.

HABER MERKEZİ

Suriye krizinin başlamasıyla kurulan askeri güçlerin büyük bölümü, dış devletlerin ülkeye yönelmesiyle artık bu devletlerin menfaatleri doğrultusunda hareket eden güçlere dönüştü. Bu askeri güçlerin dış devletlere bağlanmasıyla halkın özgürlük ve demokrasi talebiyle başlattığı ayaklanma derin bir yıkıma dönüştü. Suriye bu nedenlerle artık birçok terör grubunun türeme merkezi oldu.

Ancak Suriye’nin kuzeyindeki durum diğer bölgelerden farlıydı. Kuzey Suriye halkları artan teröre karşı büyük bir cesaretle kurduğu askeri birlikleri ile QSD çatısı altında birlik oldu ve topraklarını ile halkı terör saldırılarına karşı korudu. QSD, artık sergilediği direnişle teröre karşı kalkan görevi görüyordu. Kobanê bölgesinde Rojava halklarından oluşan YPG ve YPJ güçleri öncülüğünde kurulan Fırat Volkanı büyük zaferler elde etti.

Suriye’de bulunan bir tabur ve askeri yapılanma, diğer güçler gibi dış devletlerin piyonu olmayı kabul etmedi. Bu askeri tabur ve yapılanmalar, Suriye’de gittikçe yayılan terör grupları ile halkın taleplerini çarpıtan dış güçlere karşı direniş sergiliyordu. Bu taburların tamamı Suriye’deki farklı halk ve inançlardan oluşuyordu. Bu tabur komutanları, artan terör ve dış yönelimlere karşı yeni bir askeri sistemin kurulması ve birliğin sağlanmasının gerekliliğini vurguluyordu.

QSD’nin kuruluşu

Suriye’de faaliyet yürüten 8 askeri tabur ve yapılanma, birliğin sağlanması amacıyla 2015 yılında toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıya, Kuzey Suriye’deki en etkili askeri yapılanma olan YPG ve YPJ, Arap aşiretlerin oluşturduğu El-Senadîd Güçleri, El-Cezîra Tugayları Birliği Gücü, Suriye Arap Koalisyonu, Süryani Askeri Meclisi, Ceyş El-Siwar ve Fırat Volkanı Eylem Odası katıldı. Kuzey Suriye’deki farklı halk ve inançlarından olan bu tugay ve askeri yapılanmaların komutanları, bir çatı askeri sisteminin kurulması kararına vardı.

15 Ekim 2015 tarihinde yapılan basın açıklaması ile Demokratik Suriye Güçleri’nin (QSD) kuruluşu ilan edildi. Basın açıklamasında, kurulan bu askeri yapılanmanın demokratik bir Suriye’nin inşası ve halkın özgürlük, adalet ve demokrasi taleplerinin yerine getirilmesini amaçladığı vurgulandı. QSD’nin tüzüğü 20 Aralık 2015 tarihinde kabul edildi.

QSD Komutanı Heqî Kobanî, “Bu askeri güç, Suriye’deki tüm halk ve inançların katılımıyla kuruldu. Hiçbir şekilde etnik ya da mezhep gözetmiyor” dedi.

QSD’nin kuruluşu DAIŞ başta olmak üzere bölgede giderek yayılan teröre karşı mücadelede büyük bir önem taşıyordu. QSD Komutanı Zinarîn Kobanî, bölgede giderek artan terör ve halkın yaşadığı büyük acılar karşısında QSD’nin kurulmasının büyük bir önem taşıdığını söyledi.

QSD’ye katılımlar arttı

QSD’nin bölge halkını korumaktaki sorumluk ve önemi, Hesekê’nin güneyinde yaşanan çatışmalarda ortaya çıktı. Yine QSD’nin kurulmasının hemen ardından El-Hol’u özgürleştirme hamlesi başlatıldı. Tişrîn Barajı’nı özgürleştirme hamlesi ise halkın talebi üzerine 2015 yılının sonlarına doğru başladı. QSD’nin bu hamlelerde elde ettiği zaferler, bölgedeki aşiretler ve halkın QSD’nin etrafında kenetlenmesinin önünü açtı. Özellikle QSD savaşçılarının halkı korumak uğruna sergilediği fedakarca direniş, bölge halkının bu savaşçılara akın akın katılmasını sağladı. Halkın can güvenliğini esas alan QSD güçleri, artık sivilleri savaş bölgelerinden güvenli alanlara taşımaya ve yaşam alanlarını bir bir özgürleştirmeye başlamıştı. Tüm bu zafer ve sivilleri koruyabilme başarısıyla QSD, artık teröre karşı mücadelenin merkezi ve Suriye’nin geleceğinde kurulacak ordunun temeli olmaya başladı.

İlerleyen süreçte Suriye’deki birçok tabur ve askeri yapılanmada QSD ile diyalog geliştirdi ve bu askeri güce dahil oldu.

QSD Komutanı Heqî Kobanî, QSD’nin elde ettiği tarihi zafer ve onurlu direnişi sayesinde bölge halkının bu askeri güce yoğun katılım sağladığını söyledi.

QSD Askeri Meclisi kuruldu

QSD çatısı altında bir araya gelen tabur ve askeri yapılanmaların sayısının giderek artması ve birçok alanın özgürleştirilmesiyle bir örgütleme sisteminin kurulmasına ihtiyaç duyuldu. Bu esasla 25 Ocak 2016 tarihinde yapılan toplantı ile QSD tüzüğünde değişikliklere gidildi ve Askeri Meclisi’nin kuruluşu ilan edildi.

Askeri Meclis ve görevleri

Askeri Meclis, QSD’nin örgütleme mekanizmasının ana damarını oluşturuyor. Bu meclis tüm tabur ve askeri yapılanmaları tek çatı altında toplar. QSD genel komutanlığı üyelerini seçme ve taburların strateji ve planlarını belirleme esas görevleri arasında yer alıyor. Askeri Meclis, QSD Genel Komutanlığı üyelerini seçti ve askeri disiplin komitesini kurdu. Meclis ayrıca tüm bölgelerde örgütleme büroları kurulması kararını aldı.

QSD tüzüğüne göre; QSD Genel Komutanı, Askeri Meclis ve Genel Komutanlığın toplantılarını yönetir ve kararları onamak ile görevlidir. Yine bu güçlerin sözcülerinin seçilmesinde görevlidir.

QSD Genel Komutanlığı, Askeri Meclisin 13 üyesinden oluşur ve Askeri Meclis kararlarına göre hareket eder. Komutanlık, ayrıca bu güçlerin çalışmalarını organize eder ve askeri hamlelerin plan ve koordinesini sağlar.

Askeri Disiplin Komitesi, askeri güçlere bağlı olarak bu gruplar arasında çıkan sorunları çözüme bağlar. Komite, Askeri Meclisin görevlendirdiği 7 üyeden oluşur. Komite, yaşanan sorunları QSD tüzüğü ve Askeri Meclisi kararlarına göre çözüme bağlar.

Savaşçı sayısı 65 Bin’i aştı

QSD’nin Xabûr Gazabı, a Fırat Gazabı Hamlesi, Reqa ve Minbic’in özgürleştirilmesi gibi Kuzey Suriye’deki başarıları, örgütlemeyi de geliştirdi. Yine QSD’nin kurduğu sistem, örgütlenmenin gelişmesi ve bölgedeki diğer taburların da QSD’ye katılmasının önünü açtı.

QSD’nin kuruluşundan 3 yıl sonra Suriye’deki tüm halk ve inançlardan asker sayısı 65 Bin’i geçti.

QSD profesyonelleşti

QSD savaşçılarının sayısının hızla artması ve geniş bir alanda örgütlenmesi ile Askeri Meclisin yeni bir örgütlenme sistemi kurmasının önünü açtı. Artan örgütlülük ile profesyonel bir ordu yapılanmasına giden QSD, askeri alaylar kurdu. QSD Komutanı Zinarîn Kobanî’nin aktardığı bilgilere göre, kurulan 52 askeri alay Kuzey ve Doğu Suriye bölgesinin tamamına yerleştirildi.

QSD ayrıca Özel Kuvvetler, Acil Müdahale Timleri, Anti-Terör, Askeri İstihbarat, Patlayıcı Madde İmha Ekipleri, Hafif ve Ağır Silah gibi profesyonel birlikler kurdu.

Askeri akademiler önemli rol oynadı

QSD, akademik eğitimlerle Kuzey Suriye’de büyük askeri zaferler elde etti. Devam eden son 3 yıl içerisinde Kuzey Suriye’de 55 ideolojik ve askeri eğitim akademisi kuruldu. Yine her tugay için profesyonel eğitimler verildi.

QSD Komutanı Kanî Ehmed, savaşçıları gelişmiş savaş tekniklerine göre eğittiklerini ve her savaşçılarının en acil durumlara karşı hazır olduğunu söyledi.

Yürütme organları da örgütlendi

Askeri Meclis, sadece savaşçıların örgütlenmesini değil QSD’nin yürütme organlarını da örgütledi. QSD, birçok noktada büro ve komite kurdu. Bu büro ve komitelere, savaşçı aileleri bürosu, halkla ilişkiler bürosu, arşiv, basın, sivil işler, eğitim, ekonomi ve finans, askeri bilgilendirme büroları gibi oluşumlara örnek verilebilir.

QSD Suriye’nin yüzde 25’ini koruyor

QSD, özgürleştirdiği Kuzey ve Doğu Suriye’deki alanlara yerleşerek sivilleri ve bölgenin güvenliğini koruyor. QSD, Cizre, Fırat ve Derazor olarak üç bölgeye ayırdığı askeri örgütlenmesi ile Suriye’nin yüzde 25’inin güvenliğini sağlıyor.

QSD, Suriye halklarının hayallerini gerçekleştirdi

QSD, bölgedeki terör gruplarını tek tek yenmesi ve bölgede geniş bir alanın güvenliğini sağlaması ile ülkedeki askeri dengeleri alt üst etti. QSD ayrıca dış devlet ve yapılanmaların ülkedeki menfaatleri doğrultusunda sürdürdüğü plan ve projeleri de boşa çıkardı. QSD tüm bu başarıları, halkın talep ve hayallerini esas alarak sergilediği mücadele ile elde etti. QSD’nin özgürleştirdiği bölgelerde yaşayan halk ve inançlar, bu gücün hayallerini gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Son üç yıllık pratiğinden büyük ders çıkaran QSD, Kuzey Suriye’nin tamamında örgütlenmesini yeniden oluşturdu. QSD, yarattığı etki ile halkları kendi etrafında topladı ve Suriye geleceğinin profesyonel ordusunun temeli oldu.

QSD Komutanı Zinarîn Kobanî, daha büyük zaferlerin elde edilebilmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceklerini söyledi.

QSD mevcut koşullara etkisi

QSD, artık Suriye’nin en önemli oluşumlarından biri. Kuzey ve Doğu Suriye’nin tüm halk ve inançları bu orduyu toprak ve halkını koruyan ulusal bir ordu olarak görüyor. QSD ayrıca yaşam alanlarını teröre karşı korumak isteyen gençlerin de kenetlenme merkezi oldu.

QSD yürüttüğü etkin mücadelesi ile uluslararası alanda da bulunduğu bölgeleri teröre karşı savunabileceğini ispatladı.

(eyl)

ANHA


Diğer Haberler