Suriyeli Alevi ve Sünnilerin Berlin toplantısının belgeleri

Başta Suriyeli Alevi ve Sünniler olmak üzere farklı oluşumlar arasında iki yıldır sürdüğü belirtilen gizli görüşmelerin son oturumunun içeriğine ve taraflar arasında uzlaşıya varılan kurallara dair iki belge yayınlandı.

HABER MERKEZİ

Şarkul Avsat gazetesi, Suriyeli olup yurtiçi ve yurtdışında yaşayan başta Aleviler ve Sünniler olmak üzere farklı oluşumları temsil eden isimler arasında iki yıldan uzun bir süredir yapıldığı iddia edilen görüşmelere  ilişkin iki belgeyi yayınladı.

Haberde; toplantıda tarafların, anayasanın üstünde ve ilkeler düzeyinde “Suriye’de bir arada yaşamayı sağlayacak davranış kuralları” belirleyerek kamuoyuna açılma ve sosyal destek alabilmek umuduyla “Suriye Tüzük Meclisi” kurma kararı aldıkları belirtildi.

Toplantılar Berlin’de yapılıyor

Habere göre; son görüşme turu, Suriyeli oluşumlardan 24 temsilcinin katılımıyla Cuma ve Cumartesi günleri Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşti. Oturuma katılan 24 kişiden 11’i Suriye, 13’ü ise yurtdışından katıldı. Oturuma Suriye’den katılanlar arasında eski milletvekili, önde gelen isimler, devlet ve halk düzeyinde etkili şahsiyetlerden 9 alevinin yanı sıra muhalifler ile ülkenin doğusu, kuzeyi, güneyi, orta kesimleri ve Şam’dan “devrimci” aşiretlerin liderleri, Kürtler ve Hıristiyanlardan önde gelen isimler yer aldı.

Toplantıların içeriğini kamuoyuna açma kararı

Habere göre; Paris, Zürih ve Berlin hattında gerçekleştirilen diyalog görüşmeleri Almanya’da ikamet eden anayasa uzmanı Dr. Nasif Naim yönetti. Katılımcılar, toplantının içeriğini kamuoyuna açma kararı aldı.

Toplantıda Suriye rejimi makamlarının, görüşmelerin ve belgelerin içeriğini bildiklerini vurgulayan yurtiçinden gelen katılımcılar; gerçek isimleri hariç, tüm bilgilerin medya tarafından yayınlanmasına karar verdi. Suriye’den gelen katılımcılar konuya ilişkin, “Suriyeliler olarak diyalog görüşmelerine katılmaya karar verdik. Mezhepsel düşüncelerin öne sürülmesine karşıyız. Aksi takdirde meşru amacımızdan sapmış oluruz” ifadelerini kullandılar.

Suriye’deki tüm yabancı güçlere karşı bildiri hazırlığı

Toplantıda, DAİŞ nedeniyle ülkede bulunan yabancı güçlerin çekilmesi ve Hizbullah’ın Suriye’deki varlığına karşı ortak bir tutum sergilenmesinin yanı sıra toplantı içeriğinin kamuoyu ve medyaya açmadan önce Suriye’deki tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesini öngören bir bildiri taslağı hazırlanması tartışıldı.

Haberde, yayınlanan belge ise şöyle:

“Tüzüğün içeriği

Bu, Suriye devletinin geleceği için sosyal ve siyasi bir düzene ulaşılması ve vatandaşlığa dayalı yeni toplumsal kurallar koyulması için Suriyelilerin aralarındaki eski ve yeni anlaşmazlıkları çözmek üzere bir araya geldiklerinin belgesidir.

Tüzük kuralları

1 - Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı

2 - Her şey açık ve net olmalı

Suriye’deki durum tüm çıplaklığıyla tanınmalı. Şeffaflık, Suriye halkının korkularını kökten yok etmek için etkili bir diyalogun başlangıç noktasıdır.

3 - Kazanan da yok kaybeden de

Suriye savaşının ne kazananı ne de kaybedeni var. Kaybeden yalnızca Suriye halkı olmuştur.

4 - Kimse masum değil

Suriye’deki tüm tarafların Suriye halkına karşı yapılan saldırılarda masum olmadıkları karşılıklı olarak kabul edilmiştir.

5 - İntikam değil hesap verebilirlik

Yapılan her türlü hak ihlalleri karşısında hesap verebilirlik, devlet yapısında temel bir meseledir. Hesap verebilirlik intikam, marjinalleştirme ve dışlama değildir. Kişiseldir ve kimse bir gruptan sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde bir grup da bir kişinin yaptıklarından sorumlu tutulamaz.

6 - Zararların tazmini

Suriyelilerin zarar gören mallarının ve kendilerinden zorla alınanların tazmin veya iade edilmesi ve Mart 2011'den bu yana yerlerinden edildikleri memleketlerine geri dönme hakkı verilmesinin yanı sıra bu hakların türü ve kaynağına bakılmaksızın, söz konusu tarihten önce zarara uğrayan kişilerin haklarının gereklilikleri, öncelikleri ve korunmalarının da dikkate alınması gerektiği kabul edilmiştir.

7 - İnsani dosyaların takibi

Suriyelilerin mahkumlar, kaybolanlar ve mağdurların aileleriyle ilgili olarak hep birlikte Mart 2011'den sonraki çatışmalardan kaynaklanan yaralanma ve sakatlanma gibi insani dosyaları izlemesi gerektiği ve aynı şekilde söz konusu tarihten önceki benzer durumların da takibine karar verilmiştir.

8 - Suriye’nin toplumsal kimliği

Suriye toplumunun ulusal, dini, kültürel, etnik açılardan çeşitliliklere sahip bir toplum olduğu kabul edilmeli. Suriye’de hiçbir sınıfın sosyal, kültürel, ulusal, siyasi, dini ve mezhep merkezli hayatı tekelleştirilemez.

9 - Hiçbir kimlik siyasileştirilemez

Suriye toplumu, bireyin bir milliyete, dine, mezhebe veya aşirete ait olma hakkı çiğnenmeksizin milliyet, din veya mezhep açısından siyasileştirilemez.

10 - Suriye’nin ortak mirası

Suriye tarihi, bu topraklarda yaşayan ve halen yaşamaya devam eden tüm medeniyetlerin ortak mirasıdır. Tüm bu medeniyetlerin oluşturduğu mirasın özü ve tezahürlerinin korunması tüm Suriyelilerin asli görevdir.

11 - Suriyeliler arasındaki eşitlik ilkesi ve özgürlüklerinin korunması

Suriyelilerin eşitlik hakları ve özgürlükleri hiçbir şekilde pazarlık konusu olamaz.

Bu tüzüğe imza atan taraflar, yukarıdaki ilkelere göre hareket etmeyi ve bu ilkeleri çevrelerine yaymak için çalışmayı taahhüt ederler.”


Diğer Haberler