YJA STAR: Bêrîtan ısrarlı bir hakikat arayışçısı ve halk öncüsüdür

YJA STAR Merkez Karargah Komutanlığı: Tüm gençleri ve kadınları Bêrîtan çizgisinde mücadeleye davet ediyor, Kürdistan’ın dört bir yanında Bêrîtan çizgisinde direnmeye ve özgürlük serhildanını zafere ulaştırmaya çağırıyoruz.

YJA STAR Merkez Karargah Komutanlığı , Bêrîtan (Gülnaz Karataş)’ın şehadet yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Ekim ayının büyük direniş abidesi, savaşın, özgürlüğün ve güzelliğin sembolü olan, kadın ordulaşmasının eşsiz komutanı Bêrîtan yoldaşı şehadetinin 28. yılında saygıyla anarken Bêrîtan direnişinin takipçisi olup Ekim ayında şehadete ulaşan Gurbetelli Ersöz, Sarya, Meryem, Elefterya, Helin Çerkez, Ronahi Alman ve onlarca kahraman kadın yoldaşlarımızın ve tüm şehitlerimizin anıları önünde saygıyla eğiliyor ve Kürt kadınının bu direniş gerçeğini yaratan Önder APO’yu selamlıyoruz.

Bêrîtan direnişiyle sembolleşen Ekim ayı kadın ordulaşmamızın başlangıcı olarak Kürt tarihine altın harflerle geçen bir direniş ve mücadele ayıdır. 1992 yılında bir yandan uluslararası, diğer yandan teslimiyetçi ve işbirlikçi güçler hareketimizi yok etmek üzere saldırırken, yiğit bir Kürt kızı olan PKK özgürlük mücadelesi gerillası Bêrîtan, Kürt halkının ve kadınlarının asla teslim olmayacağını ve bu direnişin zafere gideceğini baş eğmeyen duruşuyla tüm dünyaya ilan etmiştir. Bêritan bu duruş ve özgürlükçü tavrıyla Kürt kadınının tarihi direniş gerçeğinin bir temsilcisi olarak Besêlerden, Zarifelerden miras aldığı geleneği, geleceği yaratacak kuşağa aktaran bir sembol olmuştur. Kendisini teslim almaya çalışan işbirlikçi milliyetçi KDP güçlerinin çağrılarına karşı onurlu yaşamı seçmiş, silahını kırıp tereddütsüzce uçurumlardan atlayarak teslimiyetin değil direnişin çağrısı olmuştur. Bu çağrıyı Kürt kadınının onurlu kimliği olarak gören Önder APO Kürt kadının özgürlük çağrısının örgütlendirilmesi amacıyla Bêrîtan’ın anısına bir yıl sonra “kadın ordulaşmasını” ilan etmiştir.

Beritan arkadaş Kadın Ordulaşması’nın kadın militan modelini kendi kişiliğinde somutlaştırmış, Özgür Kadın Devrimi’nin ölçü ve ilkelerini süreklileşen yaşam perspektifine dönüştürerek, özgür yaşam çizgisi ve felsefesini kadın militanlar şahsında net ve somut bir bakış açısına kavuşturmuştur. ‘’Nasıl yaşamalı ve nasıl mücadele edilmeli” sorusunun keskin cevabı olmuştur. Şehit Bêrîtan gerçeği özgürlükçü ve onurlu yaşamın manifestosu olarak yüreklerimizin ve bilinçlerimizin ışığı haline gelmiştir.

BERİTAN HAKİKAT ARAYIŞCISIDIR

Bêrîtan arkadaş; mülkiyetçiliğe, sınıflaşmaya ve cinsiyetçiliğe karşı amansız bir savaşçı, özgürlük kavgasının yılmaz komutanı, geri geleneksel feodal yaklaşımların çetin mücadelecisi, ısrarlı bir hakikat arayışçısı ve halk öncüsüdür. Kadın ordulaşması eğer bugün büyümüş, gelişmiş ve yalnızca Kürdistan kadınları için değil, Ortadoğu ve dünya kadınları için mücadele etmelerini sağlayacak bir ilham kaynağı ve çekim gücü haline dönüşmüş ise elbette ki bu, Bêrîtan arkadaş şahsında bütün Şehit yoldaşlaraımızın büyük bir özveri ile sergiledikleri emek ve çabanın sonucudur.

Bêrîtan’ın izinde yıllardır büyüyen Kürt kadın ordulaşması bugün dört parça Kürdistan’da destanlar yazmakta, halkın ve kadınların umut ve kurtuluş kaynağı olmaktadır. Kürt kadınları Bêrîtan’ın yarattığı yolda kadının ordulaşması ve örgütlenmesini geliştirerek, onurlu yaşam çizgisini sistemleştirmeye başlamışlardır. Ve bu sistem bugün kapitalist güçlerin en büyük korkusu olmaktadır.

Otuz yılı aşan gerilla mücadelemiz ve bugün Kürdistan’ın her dört parçasında gelişen özgürlük bilinci ve demokratik sistemlerini oluşturma mücadelesi, dünya egemen güçlerini korkutmuş ve kendi sistemlerine alternatif olarak gördükleri bu özgürlükçü, toplumcu yapılanmaya karşı saldırılarını her yönden geliştirmişlerdir.

Bugün de, 9 Ekim’de Önderliğimize karşı geliştirilen uluslararası komplonun bir devamı olarak Medya Savunma Alanları başta olmak üzere, AKP ve KDP öncülüğünde uluslararası güçlerin ortak konseptiyle gelişen Bakur, Rojava, Başur ve Rojhilat Kürdistanı’nda gelişen saldırılar kadın özgürlüğüne, Kürtlerin özgürlüğüne, onurlu Kürt yaşamına karşı duyulan tahammülsüzlüktür, saldırıdır, soykırımdır. Yıllarca kadının özgürlük çizgisine karşı geliştirilerek desteklenen, bir erkek egemen sistemin toplamı olan IŞİD bugün erkek egemenliğinin ve sistemin en kirli, saldırgan ve kadın düşmanı yüzünü ifade eden AKP ile daha da vahşileşerek devam etmektedir. TC devletinin toplumu militarist bir güce dönüştürme girişimleri her gün daha pervasız politika ve uygulamalarla sürmektedir. Bugün Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da kadına karşı geliştirilen şiddet ve tecavüzler, her yerde kadınları hedeflemeleri ve erkekliğin en azgın, gerici yüzünü ortaya koymaları kadın özgürlüğüne ve kadın şahsında halkların özgür yaşamına karşı bir saldırı olmaktadır.

FEDAİLİK GERÇEĞİ BU HAREKETİN VE BU HALKIN VAROLUŞUDUR

Ancak direniş çizgisini kendisine yaşam felsefesi ve tek yol olarak belleyen Kürt halkı bugün Rojava’da Zin ve Dilovanlarla, Rojhilat’ta Şirin Elemhuyîlerle ve dağlarda Esmer, Nucan ve Zelallerle tarihte eşine rastlanmayan efsanevi bir direniş ortaya koyarak Bêrîtan çizgisinin bir yaşam tarzı, bir mücadele tarzı ve duruş olduğunu ortaya koymuştur. Dersimli bir Kürt kızının bu dağlarda yazdığı özgürlük ve direniş manifestosu Kürt halkının yaşam seçeneği haline gelmiştir. Efrin’de, Serêkaniyê’de, Heftanin’de ortaya çıkan Kürt - Arap kızları ve oğullarının emsalsiz direniş gerçeği bunu net olarak ortaya koymuştur. Egemen güçlerin bilim ve tekniği de kullanarak bu denli incelttiği, derinleştirdiği yabancılaştırma, belleksizleştirme ve kimliksizleştirme politikalarına rağmen, insanlık hala özgürlükten, onurdan, adaletten ve eşitlikten bahsetme gücünü gösterebiliyorsa, bu binlerce yıl bu amaçlar uğruna dökülmüş kanlar ve Özgürlük Şehitleri’nin yarattığı değerler sayesindedir.

Şehitlerimiz şahsında gelişen fedailik gerçeği bu hareketin ve halkın en soylu ve onurlu varoluşudur. Bu fedai ruhun tüm dünyaya kanıtladığı gerçek Kürt halkının ve kadınlarının asla teslimiyeti, esareti, onursuzluğu, köleliği kabul etmeyeceği ve tüm gericilikleri yakıp yıkacak güçlerinin olduğu hakikatidir. Bu bilinçle işgalci Türk çetelerine karşı savaşan ve kadın özgürlüğünü yaratmaya çalışan Kadın Ordumuz ise her yerde onurun, kadın özgürlüğünün ve kurtuluşunun kapılarını açmıştır. Bu manevi güçle YJA STAR Gerilla Güçleri olarak ‘’DEM DEMA AZADİYÊ YE’’ hamlesinin öncü ve eylemci gücü olduğumuz, olacağımız kesindir.

YJA STAR olarak halkımızın ve kadınların var olduğu ve özgürlük mücadelesine ihtiyaç duyulduğu her alanda varız ve var olmaya devam edeceğiz. Bêrîtan’ın özgürlük aşkı ve direniş çizgisi ordumuzu, militanlığımızı, halkımıza olan bağlılığımızı ve Önderliğimize olan sevgimizi başarıya kilitleyecek, Özgür Kürdistan ve Özgür Önderlik hayalimizi gerçek kılacaktır.

Bu iddia ve kararlılıkla Bêrîtan direnişiyle ortaya çıkan kadın özgürlük mücadelemizin yaratıcısı, felsefi, ideolojik ve pratik önderi, kadınların yoldaşı Önder APO’yu selamlarken, Bêrîtan (Gülnaz Karataş) yoldaş şahsında tüm Özgürlük Şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyor ve onların yarattığı çizgiyi dünyaya taşırma ve zaferle taçlandırma sözünü verirken, YJA STAR Özgür Kadın Ordusu olarak, tüm gençleri ve kadınları Bêrîtan çizgisinde mücadeleye davet ediyor, Kürdistan’ın dört bir yanında Bêrîtan çizgisinde direnmeye ve özgürlük serhildanını zafere ulaştırmaya çağırıyoruz.”


Diğer Haberler